• Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy przyjmuje bez opłat wpłaty związane z pomocą finansową na rzecz POMOCY Ukrainie
  • profil zaufany dzięki WMBS - usługa moje ID