Sorbnet

SORBNET należy do systemu płatności wysokokwotowych prowadzonego przez Narodowy Bank Polski. Zaletą systemu jest możliwość szybkiego przekazania środków w PLN na rachunek  innym Banku. Kwota dokonywanego przelewu nie posiada ograniczeń.

System realizuje przede wszystkim operacje międzybankowe, a także wysokokwotowe przelewy pomiędzy Klientami. Na życzenie Klienta poprzez SORBNET można realizować płatności na mniejsze kwoty, jednakże przelewy o wartości 1 mln zł i powyżej podlegają obowiązkowi realizacji poprzez SORBNET.

Płatności SORBNET można realizować w dni robocze w placówce Banku, zgodnie z godzinami granicznymi realizacji zleceń klientów w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym.

Poprzez system SORBNET nie można wysyłać przelewów do Urzędu Skarbowego (US) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - niezależnie od kwoty przelewu.

Kod BIC dla SORBNET:     WSPDPLPPXXX

 

        Komunikat Banku w zakresie realizacji zleceń klientów