Sorbnet

SORBNET należy do systemu płatności wysokokwotowych prowadzonego przez Narodowy Bank Polski. Zaletą systemu jest możliwość szybkiego przekazania środków w PLN na rachunek  innym Banku. Kwota dokonywanego przelewu nie posiada ograniczeń.

System realizuje przede wszystkim operacje międzybankowe, a także wysokokwotowe przelewy pomiędzy Klientami. Na życzenie Klienta poprzez SORBNET można realizować płatności na mniejsze kwoty, jednakże przelewy o wartości 1 mln zł i powyżej podlegają obowiązkowi realizacji poprzez SORBNET.

Płatności SORBNET można realizować w dni robocze w placówce Banku, zgodnie z godzinami granicznymi realizacji zleceń klientów w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym.

Poprzez system SORBNET nie można wysyłać przelewów do Urzędu Skarbowego (US) i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) - niezależnie od kwoty przelewu.

Kod BIC dla SORBNET:     WSPDPLPPXXX

 

        Komunikat Banku w zakresie realizacji zleceń klientów

grafa.png

Weź kredyt dzisiaj, zacznij spłacać dopiero po  3 miesiącach

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania  (RRSO)  wynosi 14,87%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 12.134,06 zł, oprocentowanie stałe 8,99%, całkowity koszt kredytu 2.134,06 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki: 1.446,06 zł, ubezpieczenie na życie i od utraty pracy – 688,00 zł – Pakiet II).  Kredyt płatny w 36 ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 35 rat po 317,94 zł i ostatnia rata w wysokości 318,16 zł.  Kalkulacja została dokonana na dzień 21.11.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.