Skip to main content
  • Osoby ze szczególnymi potrzebami

Osoby ze szczególnymi potrzebami

Szanowni Klienci,

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy informuje, że obsługuje również osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r.
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

W przypadku zgłoszenia potrzeby, Bank w terminie 7 dni udostępni informacje w postaci:

  • nagrania audio
  • nagrania wizualnego treści w języku migowym
  • wydruku w alfabecie Braille’a
  • wydruku dużą czcionką wygodną do czytania