• Rada i Zarząd

Rada i Zarząd

Rada Nadzorcza

  1. Klimek Aldona Anna - Przewodniczący Rady
  2. Michalak Stanisława - Zastępca Przewodniczącego Rady
  3. Mikucka Halina - Sekretarz Rady
  4. Truszkowska Agnieszka - Członek Rady
  5. Prusinowska Magda - Członek Rady
  6. Walusiak Beata - Członek Rady

Zarząd Banku

  1. Małecka Katarzyna Iwona - Prezes Zarządu
  2. Zadroga Dorota - Wiceprezes Zarządu
  3. Turski Jarosław Andrzej - Członek Zarządu
  4. Długokęcka Jolanta Lena - Członek Zarządu