Skip to main content
 • Ubezpieczenia majątkowe

  Ubezpieczenia majątkowe

  Generali z myśla o Domu i Rodzinie

   Dom Rodzina

   

  Generali wspiera Cię, nawet gdy o czymś zapomnisz. Zapewniamy wsparcie, także w sytuacji, gdy przez otwarte okno Twoje cztery kąty zostaną zalane, spowodujesz pożar, nie wyłączając żelazka przed wyjściem z domu, lub okradną Cię, gdy zapomnisz zamknąć drzwi lub okno, wychodząc z mieszkania. Wybierz ubezpieczenie „Generali, z myślą o Domu i Rodzinie” i mieszkaj spokojnie.

   

  Gryf

         Karta_produktu_z _mysla_o_domu_i_rodzinie

         OWU_z _mysla_o_domu_i_rodzinie

  Przydatne informacje

  Informacja o agencie ubezpieczeniowym

  FIRMA I SIEDZIBA AGENTA:

  WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIECZY

  UL. GIZEWIUSZA 2 A

  12-200 PISZ

  __________________

  WPIS DO REJESTRU AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

  1. Agent jest agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń.
  2. Agent prowadzi działalność agencyjną na podstawie wpisu do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych (dalej: RPU) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. NUMER RPU AGENTA 11249503/A.

  _______________

  WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY WYKONUJE DZIAŁALNOŚĆ AGENCYJNĄ W IMIENIU I NA RZECZ:

  • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

   Szczegółowy zakres uprawnień Agenta reguluje pełnomocnictwo udzielone Agentowi przez Zakład Ubezpieczeń.

   ______________

  INFORMACJA O CHARAKTERZE WYNAGRODZENIA AGENTA

  Agent w związku z wykonywaną przez niego działalnością agencyjną otrzymuje wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym.

  _______________

  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

  Klient ma możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

  Reklamacje mogą być składane: w formie pisemnej: osobiście w siedzibie Generali ul. Senatorska 18 ,00-082 Warszawa lub w każdej jednostce Generali obsługującej Klientów oraz mogą być przesyłane przesyłką pocztową, ustnie- telefonicznie pod numerem telefonu +48 913 913 913.

  ______________

  DODATKOWE INFORMACJE O AGENCIE, KTÓRYCH PODANIE JEST WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ

  Agent nie posiada akcji oraz udziałów zakładu ubezpieczeń: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A oraz w Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  Zakład Ubezpieczeń Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A oraz w Generali Zycie Towarzystwo Ubezpieczeń.S.A   nie posiada akcji oraz udziałów   Agenta.