Skip to main content
  • Historia banku

Historia banku

Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy

Bankowy sektor spółdzielczy stanowił i stanowi obecnie istotny element polskiego systemu finansowego.

Z uwagi na tradycyjne związki z lokalną społecznością Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy skoncentrował się na bankowości detalicznej. Głównymi klientami banku są osoby fizyczne, rolnicy indywidualni oraz przedsiębiorcy. Za priorytetowe działanie uznawana jest obsługa samorządów terytorialnych, ich jednostek, zakładów i spółek.

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy został założony 3 stycznia 1985 roku jako Bank Spółdzielczy w Rucianem-Nidzie. Rozbudowując się sukcesywnie utworzył sieć 3 oddziałów – w Rucianem-Nidzie, w Piszu i w Białej Piskiej. W 1999 roku zostały przyłączone 3 banki spółdzielcze: z Orzysza, Piecek i Miłek. W 2000 roku przyłączono Bank Spółdzielczy w Wydminach.

Po połączeniu udział aktywów i funduszy własnych czterech banków przyłączonych był zbliżony do aktywów i funduszy Banku Spółdzielczego w Rucianem - Nidzie. Po łączeniach nastąpił okres centralizacji. Utworzono Centralę Banku w Piszu. Ze względów technicznych i logistycznych siedzibę banku przeniesiono do Pisza, a nazwę zmieniono na Bank Spółdzielczy Ruciane Nida.

Od 01 stycznia 2007 roku nastąpiła zmiana nazwy Banku na Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy. 

30 września 2016 roku za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nastąpiło prawne i organizacyjne połączenie Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Piszu (bank przejmujący) i Spółdzielczego Banku Ludowego w Olsztynie (bank przejmowany).

Sieć placówek WMBS została powiększona o Oddział w Olsztynie oraz Oddział w Jezioranach.

Od 01 października 2016 roku oba banki działają pod jedną nazwą jako WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY.

Rok później powstała nowa placówka sprzedażowa – Oddział w Ciechanowie. W kwietniu 2021 r. została otwarta kolejna placówka sprzedażowa w Oddział w Ełku.

Do 31.07.2018 r. Bank był zrzeszony z Bankiem Polskiej Spółdzielczości. Od dnia 01.08.2018 r. Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy prowadzi samodzielną działalność.