Skip to main content
  • Biała lista, czyli wykaz wszystkich podatników VAT

Biała lista, czyli wykaz wszystkich podatników VAT

1 września 2019 roku Ministerstwo Finansów opublikowało białą listę podatników VAT.

Biała lista zawiera informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania, statusu podatnika VAT oraz numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Baza jest prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Od 1 stycznia 2020 roku wpłata na rachunek inny niż wskazany na białej liście będzie groziła konsekwencjami, co oznacza, że zapoznanie się z białą listą jest ważne zarówno dla sprzedawcy (odbiorcy przelewu), jak i dla nabywcy towaru i usługi (nadawcy przelewu).

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Więcej informacji o wykazie podatników VAT znajdziesz na stronie biznes.gov.pl