Biała lista, czyli wykaz wszystkich podatników VAT

1 września 2019 roku Ministerstwo Finansów opublikowało białą listę podatników VAT.

Biała lista zawiera informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania, statusu podatnika VAT oraz numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Baza jest prowadzona przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

Od 1 stycznia 2020 roku wpłata na rachunek inny niż wskazany na białej liście będzie groziła konsekwencjami, co oznacza, że zapoznanie się z białą listą jest ważne zarówno dla sprzedawcy (odbiorcy przelewu), jak i dla nabywcy towaru i usługi (nadawcy przelewu).

Wykaz podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT

Więcej informacji o wykazie podatników VAT znajdziesz na stronie biznes.gov.pl

grafa.png

Weź kredyt dzisiaj, zacznij spłacać dopiero po  3 miesiącach

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania  (RRSO)  wynosi 14,87%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 12.134,06 zł, oprocentowanie stałe 8,99%, całkowity koszt kredytu 2.134,06 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki: 1.446,06 zł, ubezpieczenie na życie i od utraty pracy – 688,00 zł – Pakiet II).  Kredyt płatny w 36 ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 35 rat po 317,94 zł i ostatnia rata w wysokości 318,16 zł.  Kalkulacja została dokonana na dzień 21.11.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.