Skip to main content
 • Ubezpieczenia na życie

  Ubezpieczenia na życie

  Generali Życie Komfort Plus

   Komfort Zycie

  Życie Komfort Ubezpieczenie Życie Komfort to ubezpieczenie na życie, które zapewnia spokój o finansową przyszłość Twojej rodziny. Masz pewność, że jeśli Ciebie zabraknie, Twój zaciągnięty kredyt konsumencki lub hipoteczny zostanie spłacony. Ponadto Generali wypłaci świadczenie w przypadku poważnego zachorowania, utraty pracy czy też trwałej i całkowitej niezdolności do pracy w razie rozszerzenia ochrony.

  Gryf

  Karta_produktu_Życie_Komfort Plus

  OWU_Życie_Komfort Plus

   

   

  Generali, z myślą o życiu PLUS

  Generali z mysla o zyciu PLUS

  Generali, z myślą o życiu PLUS to nowoczesne ubezpieczenie na życie, w którym każdy znajdzie wiele PLUSÓW dla siebie. Singlom dajemy możliwość wysokiej ochrony dla siebie, parom umożliwiamy zabezpieczenie najbliższej osoby, rodzinom oferujemy ochronę życia i zdrowia, a także świadczenia związane z dzieckiem, rodzicem lub teściem, seniorom proponujemy bezterminową ochronę.

  Korzyści:

  • możliwość dopasowania optymalnego zakresu ochrony z wielu dostępnych wariantów
  • wypłata świadczenia w pełnej wysokości już od 1 dnia ochrony w przypadku śmierci Ubezpieczonego
  • wypłata świadczenia za pobyt w szpitalu Ubezpieczonego już za 1 dzień hospitalizacji niezależnie od przyczyny
  • możliwość opłacania składek miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie

  Pakiet nowotworowy

  Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, przygotowaliśmy ubezpieczenie Pakiet nowotworowy, które obejmuje:

  • wsparcie finansowe w przypadku wystąpienia nowotworu u Ubezpieczonego lub jego dzieci
  • assistance na wypadek nowotworu
  • możliwość uzyskania drugiej opinii medycznej dla Ubezpieczonego

  Dodatkowo Klient może rozszerzyć powyższy zakres o ryzyko śmierci z każdej przyczyny.

  Co obejmuje Pakiet nowotworowy?

  Wybierając Pakiet nowotworowy osoba objęta ubezpieczeniem, w przypadku zdiagnozowania choroby u siebie lub swoich dzieci, może zyskać:

  • wypłatę dodatkowych środków, które może przeznaczyć na leczenie
  • assistance nowotworowy, w tym m.in. pomoc onkopsychologa, konsultację telefoniczną lub wideokonsultację z lekarzem, organizację i dofinansowanie zakupu peruki lub protezy, organizację i pokrycie kosztów rehabilitacji
  • możliwość uzyskania drugiej opinii medycznej, w ramach której zorganizujemy cały proces weryfikacji diagnozy i zaproponowanego sposobu leczenia

  Co wybiera Klient?

  Klient może wybrać jeden z trzech gotowych pakietów różniących się wysokością sumy ubezpieczenia: 25 000 zł, 50 000 zł i 100 000 zł lub wybrać sumę ubezpieczenia zgodnie ze swoimi potrzebami.

  W tym ubezpieczeniu karencja wynosi 90 dni.

  Gryf

   

  OWU_Generali, z myślą o życiu PLUS 

  Karta Produktu Generali z myślą o życiu PLUS