Skip to main content
  • BIK Przedsiębiorca

BIK PRZEDSIĘBIORCA

Informacja  dla osób fizycznych

- przedsiębiorców i osób fizycznych nie posiadających  statusu przedsiębiorcy w tym rolników, będących  Kredytobiorcami, Poręczycielami, Gwarantami  oraz osobami ponoszącymi odpowiedzialność  za dług Kredytobiorcy na innej podstawie prawnej.

Szanowni Państwo.

W związku z przystąpieniem Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego do systemu BIK Przedsiębiorca, informujemy o przekazywaniu poczynając od 16 grudnia 2019 roku Państwa danych o zobowiązaniach kredytowych do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa.

Przedmiotowe dane są przetwarzane przez Warmińsko-Mazurskie Bank Spółdzielczy oraz przekazane zostaną do Biura Informacji Kredytowej S.A na podstawie art. 105 ust. 1 pkt 1c i ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2187).

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Warmińsko-Mazurski  Bank Spółdzielczy z siedzibą przy ul. Gizewiusza 2a, 12-200 Pisz  i Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a, 02-679 Warszawa , w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucjom wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w tym  w szczególności w celu wykonywania czynności bankowych,   oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz w celu stosowania przez banki metod statystycznych.

Informujemy, że Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 6 ust. 1 pkt e i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną osoby fizyczne -  przedsiębiorców i osób fizyczne   nie posiadające statusu przedsiębiorcy w tym rolników, będących  Kredytobiorcami, Poręczycielami, Gwarantami  oraz osoby ponoszące  odpowiedzialność  za dług Kredytobiorcy na innej podstawie.

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do odwiedzenia placówek Banku WMBS.