Skip to main content
 • Ubezpieczenia komunikacyjne

  Ubezpieczenia komunikacyjne

  Generali auto

  Obowiązkowe ubezpieczenie OC samochodu zabezpiecza przed skutkami finansowymi wynikającymi z ewentualnych szkód wyrządzonych osobom trzecim w czasie jazdy samochodem.

  Natomiast ubezpieczenie AC Generali, dostępne w formule All Risk, ochroni przed skutkami uszkodzenia, zniszczenia czy utraty pojazdu lub jego części w wyniku wszelkich zdarzeń oraz uszkodzenia lub zniszczenia bagażu w wyniku wypadku.

  Zadbaj o spokój w podróży i wybierz ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb.

   Gryf

  OWU Generali, z myślą o aucie

  Karta produktu Generali, z myślą o aucie

  Karta produktu Generali OC

  Prosto o Generali, z myślą o aucie - przewodnik

  Ponadto oferujemy?

  Ubezpieczenie Assistance – Auto i Rower
  Ubezpieczenie Autoszyby
  Ubezpieczenie NNW Kierowcy
  Ubezpieczenie NNW w Pojeździe
  Ubezpieczenie Ochrona zniżki z gwarancją ceny po jednej szkodzie
  Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
  Ubezpieczenie Rehabilitacyjne po wypadku komunikacyjnym

  Przydatne informacje

  Informacja o agencie ubezpieczeniowym

  FIRMA I SIEDZIBA AGENTA:

  WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIECZY

  UL. GIZEWIUSZA 2 A

  12-200 PISZ

  __________________

  WPIS DO REJESTRU AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

  1. Agent jest agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń.
  2. Agent prowadzi działalność agencyjną na podstawie wpisu do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych (dalej: RPU) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. NUMER RPU AGENTA 11249503/A.

  _______________

  WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY WYKONUJE DZIAŁALNOŚĆ AGENCYJNĄ W IMIENIU I NA RZECZ:

  • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

   Szczegółowy zakres uprawnień Agenta reguluje pełnomocnictwo udzielone Agentowi przez Zakład Ubezpieczeń.

   ______________

  INFORMACJA O CHARAKTERZE WYNAGRODZENIA AGENTA

  Agent w związku z wykonywaną przez niego działalnością agencyjną otrzymuje wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym.

  _______________

  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

  Klient ma możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

  Reklamacje mogą być składane: w formie pisemnej: osobiście w siedzibie Generali ul. Senatorska 18 ,00-082 Warszawa lub w każdej jednostce Generali obsługującej Klientów oraz mogą być przesyłane przesyłką pocztową, ustnie- telefonicznie pod numerem telefonu +48 913 913 913.

  ______________

  DODATKOWE INFORMACJE O AGENCIE, KTÓRYCH PODANIE JEST WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ

  Agent nie posiada akcji oraz udziałów zakładu ubezpieczeń: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A oraz w Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  Zakład Ubezpieczeń Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A oraz w Generali Zycie Towarzystwo Ubezpieczeń.S.A   nie posiada akcji oraz udziałów   Agenta.