Skip to main content
 • Bankowość elektroniczna CBP_EBP

  Bankowość elektroniczna CBP_EBP

  Szanowni Państwo,

  Bank WMBS udostępnia najnowszej generacji bankowość elektroniczną CBP. Szata graficzna i funkcjonalności pozwolą Państwu na korzystanie z usługi w sposób komfortowy i dopasowany do indywidualnych potrzeb.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt z Bankiem.

  Tutaj dowiecie się Państwo więcej o funkcjonalnościach w bankowości elektronicznej.

  Przydatne informacje

  Aktywacja dostępu

  System Bankowości Internetowej aktywowany jest wyłącznie do:

  • rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (z wyjątkiem POL-Konta Socjalnego)
  • rachunków rozliczeniowych w złotych, prowadzonych na podstawie zawartej z Bankiem WMBS umowy o pakiet.

  Pozostałe rachunki  należące do Posiadacza rachunku udostępniane są w Systemie Bankowości Internetowej, bez dodatkowej dyspozycji, podczas aktywacji usługi.

  Zasady logowania

  Instrukcja logowania do Systemu Bankowości Internetowej

  Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego odnośnika rodzaju usługi dostępnego na stronie http://www.wmbs.pl/

  przycisk_logowania.png

  Poniżej znajduje się szczegółowa Instrukcja logowania do Systemu Bankowości Internetowej.

   

  Funkcje systemu

  Mając  dostęp do Systemu Bankowości Internetowej możesz:

  • sprawdzać saldo rachunków i dostępnych środków oraz wyświetlić listę zablokowanych środków,
  • sprawdzać historię rachunków (np. filtrowanie historii operacji),
  • sprawdzać saldo karty kredytowej oraz kredytów,
  • wykonywać przelewy zwykłe, walutowe, własne, podatkowe,
  • wykonywać przelewy natychmiastowe (Express Elixir),
  • drukować potwierdzenia zrealizowanych transakcji,
  • zakładać i zmieniać zlecenia stałe,
  • zakładać i edytować listy odbiorców,
  • zakładać lokaty terminowe,
  • likwidować lokaty terminowe otwarte w bankowości internetowej,
  • otrzymywać Komunikaty Banku,
  • zmieniać hasło logowania,
  • składać wnioski o zmianę limitów,
  • filtrować adresy IP (adres komputera),
  • obejrzeć historię ostatnich logowań,
  • składać wnioski w programie Rodzina 500+ (wyłącznie kontekst indywidualny),
  • składać wnioski w programie Dobry Start (wyłącznie kontekst indywidualny),
  • ustawić hasło do blokowania/odblokowania dostępu do bankowości internetowej,
  • korzystać z usługi BLIK,
  • zarządzać swoimi kartami debetowymi wydanymi do rachunku bankowego,
  • zarządzać swoimi kartami kredytowymi,
  • otrzymywać powiadomienia PUSH o zmianach na rachunku bankowym,
  • utworzyć profil zaufany.
  Zasady bezpiecznego korzystania z systemu

  bezpieczeństwo

  • Używaj silnych haseł

  Korzystaj z trudnych do rozszyfrowania haseł do komputera i bankowości internetowej. Silne hasło powinno składać się z co najmniej 8 znaków, zawierać wielkie i małe litery, cyfry oraz znaki specjalne (np. !@#$%^&*+).

  Koniecznie zmień hasło, gdy masz podejrzenie, że obecne mogło zostać ujawnione osobom nieuprawnionym.

  • Korzystaj tylko z zaufanych sieci

  Zawsze zwracaj uwagę na komunikaty o błędach certyfikatów wyświetlane przez przeglądarkę.

  Przed każdym zalogowaniem sprawdź czy adres strony jest poprawny, nie zawiera literówek lub odmiennej szaty graficznej i czy połączenie jest bezpieczne (np. „zatrzaśnięta kłódka” w pasku przeglądarki).

  Nie loguj się do bankowości internetowej na niezaufanych urządzeniach.  

  • Stosuj oprogramowanie antywirusowe i aktualizuj przeglądarki internetowe

  Korzystaj z najnowszych, zaktualizowanych przeglądarek internetowych.

  Na bieżąco aktualizuj system operacyjny (MS Windows, Mac OS, Linux, Android, iOS) i zawsze używaj zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego.

  Zalecamy korzystanie z przeglądarek takich jak: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera.

  • Nie otwieraj podejrzanych wiadomości i nie klikaj w nieznane linki

  Nie odpowiadaj na żadne wiadomości dotyczące weryfikacji Twoich danych lub innych ważnych informacji.

  Nie klikaj w nieznane linki, które otrzymujesz poprzez e-mail, SMS czy na portalach społecznościowych.

  Jeżeli link, w który klikasz, przenosi Cię na stronę logowania do bankowości – zachowaj szczególną ostrożność, bo może być to oszustwo.  

  Ważne! Bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych oraz instalowanie aplikacji pochodzących z nieznanych źródeł.

  Nigdy nie poprosimy Cię o zainstalowanie oprogramowania zawierającego funkcjonalność zdalnego pulpitu.

  • Uważaj na kontakt telefoniczny

  Uważaj na połączenia telefoniczne, ponieważ oszuści podszywają się pod pracownika Banku lub inną osobę godną zaufania.

  Bądź ostrożny, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, kontaktuj się z Bankiem korzystając z zasady: rozłącz się, odczekaj minimum 30 sekund”, następnie, połącz się z Bankiem.

  Koniecznie wybierz oficjalny numer na klawiaturze numerycznej. Nie oddzwaniaj z listy połączeń, które wyświetlają się na telefonie.

  Oszustwo lub jego usiłowanie zgłoś w Banku i złóż zawiadomienie na Policji!

  • Sprawdzaj powiadomienia o transakcjach

  Dokładnie sprawdź szczegóły transakcji (numer rachunku odbiorcy; kwotę), której dokonujesz, zanim ją potwierdzisz hasłem SMS lub w aplikacji mobilnej.

  Jeżeli otrzymasz powiadomienie o transakcji, której nie zlecasz, odrzuć ją i skontaktuj się z Bankiem.

  • Dbaj o bezpieczeństwo urządzeń wykorzystywanych do obsługi bankowości internetowej

  Jeżeli odchodzisz od komputera lub urządzenia mobilnego, wyloguj się z systemu bankowości internetowej i zablokuj urządzenie.

  Kupując używany telefon/sprzedając swój telefon – usuń dane z urządzenia i przywróć ustawienia fabryczne.

  Ustaw swój PIN lub symbol/dane biometryczne odblokowujące telefon.

  Sprawdzaj i blokuj nadmierny dostęp do funkcjonalności telefonu aplikacjom, które ich nie potrzebują do prawidłowego działania.

  Zawsze po zakończeniu korzystania z bankowości internetowej klikaj w przycisk „Wyloguj”. Gwarantuje to poprawne zamknięcie sesji i uniemożliwia dostęp osobom trzecim do Twojej bankowości. 

  • Ustalaj odpowiednie limity

  Ustalenie odpowiednich limitów zabezpieczy Twoje pieniądze przed wyprowadzeniem ich w całości przez przestępcę.

  Zerknij na historię swojego rachunku i ustal takie limity, które z jednej strony nie będą Cię blokować bez potrzeby, a z drugiej – zablokują złodzieja.

  • Blokuj dostęp do systemu bankowości internetowej

  W przypadku utraty lub wejścia w posiadanie środków dostępu do systemu bankowości internetowej przez osobę nieuprawnioną, niezwłocznie zablokuj dostęp do bankowości internetowej (osobiście, pisemnie lub telefonicznie).

  Jeżeli jesteś ofiarą kradzieży lub oszustwa zgłoś sprawę organom ścigania (Policja, Prokuratura) i niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem.

  Jeżeli nie będziesz mógł skontaktować się z Bankiem zadzwoń pod numer telefonu +48 (42) 644 64 44 i zablokuj dostęp do bankowości internetowej.

  • Bądź na bieżąco z zasadami bezpieczeństwa

  Czytaj komunikaty zamieszczane na stronie internetowej Banku, w systemie bankowości internetowej i urządzeniu mobilnym.

  Zdobywaj wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci.

   

  Maksimum bezpieczeństwa  

  System bankowości internetowej zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności poprzez:

  • wykorzystanie szyfrowania 128-bitowym protokołem SSL,
  • wykorzystanie identyfikatora osobistego z hasłem Użytkownika,
  • hasło maskowane wraz z usługą autoryzacji zleceń kodami sms,
  • hasło maskowane wraz z usługą autoryzacji za pomocą aplikacji BSGo.

  Wymagania techniczne

  • komputer PC z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą 128-bitowy protokół SSL,
  • proponowane ustawienie rozdzielczości ekranu na 1024x768,
  • aplikacja BSGo dostosowana jest do pracy zarówno na smartfonach jak i tabletach, dla urządzeń pracujących pod kontrolą systemu iOS oraz Android w wersjach: iOS: dla wersji 9.0 i wyższej,  Android: dla wersji 6.0 i wyższej.
  Blokowanie/odblokowanie dostępu do bankowości internetowej

  W przypadku utraty, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie środków dostępu do bankowości internetowej przez osobę nieuprawnioną Użytkownik winien niezwłocznie złożyć dyspozycję zablokowania dostępu do bankowości internetowej pisemnie w placówce Banku lub telefonicznie pod numerem: +48 (42) 644 64 44

  Użytkownik, pod wskazanym powyżej numerem telefonu może również odblokować dostęp do bankowości internetowej (jeśli nastąpiła automatyczna blokada na skutek podania błędnego hasła/klucza). Za telefoniczne odblokowanie dostępu Bank pobiera opłatę w wysokości 35 złotych za każde odblokowanie.

  Uwaga: Dyspozycja odblokowania dostępu do bankowości internetowej jest dostępna tylko dla klientów którzy zdefiniowali hasło telefoniczne w bankowości internetowej.

  Jeżeli dyspozycja zablokowania/odblokowania składana jest telefonicznie, warunkiem przyjęcia dyspozycji jest telefoniczna weryfikacja Użytkownika. Dyspozycję uważa się za przyjętą przez Bank w momencie pozytywnego dokonania takiej weryfikacji. Osoba przyjmująca zgłoszenie może oddzwonić do Użytkownika pod znany Bankowi numer telefonu w celu potwierdzenia dyspozycji.

  Każdy Użytkownik składa dyspozycję zablokowania/odblokowania w odniesieniu do własnego dostępu.
  W przypadku zablokowania środków dostępu do systemu z powodu utraty, kradzieży, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną, Posiadacz rachunku składa pisemnie w placówce Banku, dyspozycję wydania Użytkownikowi nowych środków dostępu.

  Opłaty związane z zablokowaniem/odblokowaniem dostępu do bankowości internetowej:
  - zablokowanie dostępu (pisemnie w placówce Banku lub telefonicznie) -  bez opłat
  - odblokowanie dostępu w placówce Banku – bez opłat
  - odblokowanie dostępu telefonicznie – 35 złotych za każde odblokowanie

  Filtrowanie adresów IP w Bankowości Internetowej

  Szanowni Państwo, gorąco zachęcamy do korzystania z funkcjonalności udostępnionej wszystkim użytkownikom Bankowości Internetowej dotyczącej możliwości ograniczenia dostępu do aplikacji tylko dla wybranych adresów IP ( Adres IP to adres, z którego użytkownik nawiązuje połączenie do Internetu, który należy ustalić z Dostawcą Internetu). Ograniczenie adresów IP znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa umożliwiając logowanie do Bankowości Internetowej tylko z adresów komputerów, zdefiniowanych przez Klienta.

  Funkcjonalność wymaga konfiguracji przez użytkownika i została przystosowana również do tzw. dynamicznych IP (IP, które ulegają zmianie) poprzez możliwość definiowania maski adresowej np. dostawcy Internetu.

  Bankowość CBP

  Filtrowanie dostępu do rachunku następuje z wykorzystaniem adresacji IP oraz danych geolokalizacyjnych. Użytkownik bankowości internetowej ma możliwość określenia adresu IP oraz lokalizacji, z których możliwy będzie dostęp do konta. W przypadku braku aktywnej konfiguracji dostęp możliwy jest z każdego miejsca. Istnieje także możliwość określenia wielu lokalizacji, z których taki dostęp będzie możliwy.

  Zobacz jak można dokonać ustawień filtrowania IP w bankowości CBP

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

  Siedziba: ul. Gizewiusza 2a 12-200 Pisz
  KRS 0000036781, Regon 001104256, NIP 849 000 11 74
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 424 19 20
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Strona internetowa: www.wmbs.pl

  Centrala Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego

  Adres: ul. Gizewiusza 2a 12-200 Pisz
  Miasto: Pisz
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 424 19 20
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Piszu

  Adres: ul. Gizewiusza 4a 12-200 Pisz
  Miasto: Pisz
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 424 19 16
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Punkt Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Piszu

  Adres: ul. Warszawska 1 12-200 Pisz
  Miasto: Pisz
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 423 21 41
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 10:00 - 14:00
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Piszu

  Adres: ul. Gizewiusza 5 12-200 Pisz
  Miasto: Pisz
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 423 29 20
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 10:00 - 14:00
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Rucianem-Nidzie

  Adres: ul. Gałczyńskiego 11a 12-220 Ruciane-Nida
  Miasto: Ruciane Nida
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 425 71 77
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy Ruciane-Nida

  Adres: Aleja Wczasów 4 12-220 Ruciane-Nida
  Miasto: Pisz
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 425 71 81
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, środa, piątek: 9:00 - 13:00
  - wtorek, czwartek, sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Pieckach

  Adres: Łąkowa 1 11-710 Piecki
  Miasto: Piecki
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 89 742 11 22
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:30 - 15:00

  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Białej Piskiej

  Adres: Plac Mickiewicza 23 12-230 Biała Piska
  Miasto: Biała Piska
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 423 90 19
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

   

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Wydminach

  Adres: ul. Giżycka 6a 11-510 Wydminy
  Miasto: Wydminy
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon:87 421 00 05
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Orzyszu

  Adres: Giżycka 3a 12-250 Orzysz
  Miasto: Orzysz
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 423 88 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Miłkach

  Adres: ul. Sportowa 4 11-513 Miłki
  Miasto: Miłki
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 87 421 11 43
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Olsztynie

  Adres: ul. Kołobrzeska 6/3 10-443 Olsztyn
  Miasto: Olsztyn
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 89 527 20 08
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

   

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Jezioranach

  Adres: ul. Głowackiego 1/14 11-320 Jeziorany
  Miasto: Jeziorany
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 89 718 10 33
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Ciechanowie

  Adres: ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14 06-400 Ciechanów
  Miasto: Ciechanów
  Województwo: mazowieckie
  Telefon: 23 657 41 05
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy Oddział w Ełku

  Adres: ul. Wojska Polskiego 34/1 19-300 Ełk
  Miasto: Ełk
  Województwo: warmińsko-mazurskie
  Telefon: 797 442 171
  Telefon: 601 563 555
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Godziny obsługi:
  - poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 8:00 - 15:30
  - sobota, niedziela: nieczynne