Skip to main content
 • Ubezpieczenia podróżne

  Ubezpieczenia podróżne

  Generali z myślą o podróży

  travel 34771479

  Spokój podczas urlopu nie musi kosztować wiele. Czasami wystarczy 10 zł, aby zapewnić sobie pomoc w przypadku nagłego zachorowania czy wypadku podczas zagranicznego wyjazdu.

  Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?
  Do wszystkich wyjeżdżających zarówno w celach turystycznych, jak i do pracy.

  Korzyści:

  • Zwrot kosztów leczenia poza granicami Polski nawet do 1 000 000 zł;
  • Możliwość ubezpieczenia bagażu podróżnego, w tym sprzętu sportowego;
  • Atrakcyjna składka – polisa już od 10 zł;
  • Dodatkowe przedłużenie ochrony do 48 godz. w przypadku awarii lub opóźnienia środka transportu (np. samolotu);
  • Pomoc finansowa, jeśli utracisz gotówkę w wyniku rabunku;
  • Zwrot kosztów niewykorzystanych karnetów – jeśli np. w wyniku wypadku lub choroby nie będziesz mógł skorzystać z wyciągu narciarskiego;
  • Sam decydujesz o zakresie ubezpieczenia. Płacisz tylko za to, co jest Ci potrzebne;
  • Oszczędzasz czas, zyskujesz spokój – zawarcie polisy to dosłownie parę minut;
  • W każdym wariancie ochrona od nieoczekiwanej wojny lub aktów terroryzmu bez dodatkowej opłaty;
  • Leczenie stomatologiczne w ramach każdego wariantu;
  • Ubezpieczenie bagażu podróżnego, NNW, OC w życiu prywatnym – jeśli oczekujesz kompleksowej ochrony. 

  Gryf

   

  Karta produktu Generali, z myślą o podróży - obowiązująca od 25.05.2023

  OWU Generali, z myślą o podróży - obowiązujące od 25.05.2023

  Przydatne informacje

  Informacja o agencie ubezpieczeniowym

  FIRMA I SIEDZIBA AGENTA:

  WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIECZY

  UL. GIZEWIUSZA 2 A

  12-200 PISZ

  __________________

  WPIS DO REJESTRU AGENTÓW UBEZPIECZENIOWYCH

  1. Agent jest agentem ubezpieczeniowym w rozumieniu Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń.
  2. Agent prowadzi działalność agencyjną na podstawie wpisu do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych (dalej: RPU) prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. NUMER RPU AGENTA 11249503/A.

  _______________

  WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY WYKONUJE DZIAŁALNOŚĆ AGENCYJNĄ W IMIENIU I NA RZECZ:

  • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
  • Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

   Szczegółowy zakres uprawnień Agenta reguluje pełnomocnictwo udzielone Agentowi przez Zakład Ubezpieczeń.

   ______________

  INFORMACJA O CHARAKTERZE WYNAGRODZENIA AGENTA

  Agent w związku z wykonywaną przez niego działalnością agencyjną otrzymuje wynagrodzenie o charakterze prowizyjnym.

  _______________

  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

  Klient ma możliwość złożenia reklamacji, wniesienia skargi oraz pozasądowego rozwiązywania sporów.

  Reklamacje mogą być składane: w formie pisemnej: osobiście w siedzibie Generali ul. Senatorska 18 ,00-082 Warszawa lub w każdej jednostce Generali obsługującej Klientów oraz mogą być przesyłane przesyłką pocztową, ustnie- telefonicznie pod numerem telefonu +48 913 913 913.

  ______________

  DODATKOWE INFORMACJE O AGENCIE, KTÓRYCH PODANIE JEST WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O DYSTRYBUCJI UBEZPIECZEŃ

  Agent nie posiada akcji oraz udziałów zakładu ubezpieczeń: Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A oraz w Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

  Zakład Ubezpieczeń Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A oraz w Generali Zycie Towarzystwo Ubezpieczeń.S.A   nie posiada akcji oraz udziałów   Agenta.