Komunikat Banku dotyczący restrukturyzacji zadłużenia

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy informuje, że zgodnie z art. 75c ustawy Prawo bankowe, w sytuacji wystąpienia problemów ze spłatą zadłużenia, klient ma możliwość wystąpienia do Banku z  wnioskiem o restrukturyzację zadłużenia. Bank umożliwia restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty zobowiązania, jeżeli jest ona uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej klienta. Restrukturyzacja dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy. W przypadku odrzucenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia, Bank przekazuje wnioskodawcy, bez zbędnej zwłoki, pisemne i szczegółowe wyjaśnienia, dotyczące przyczyny odrzucenia wniosku o restrukturyzację.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o bezpośredni kontakt z Oddziałami Banku.

 

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy

grafa.png

Weź kredyt dzisiaj, zacznij spłacać dopiero po  3 miesiącach

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania  (RRSO)  wynosi 14,87%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 12.134,06 zł, oprocentowanie stałe 8,99%, całkowity koszt kredytu 2.134,06 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki: 1.446,06 zł, ubezpieczenie na życie i od utraty pracy – 688,00 zł – Pakiet II).  Kredyt płatny w 36 ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 35 rat po 317,94 zł i ostatnia rata w wysokości 318,16 zł.  Kalkulacja została dokonana na dzień 21.11.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.