Skip to main content
 • Kod BIC (SWIFT) Banku
 • Operacje dewizowe

  Operacje dewizowe

  Przekazy w obrocie dewizowym

  Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy oferuje dla swoich klientów następujące formy przekazów w obrocie dewizowym: przelew SEPA oraz polecenie wypłaty.

  Przelew SEPA to najpopularniejszy sposób realizacji przekazów w walucie EUR. Jest dokonywany za pośrednictwem banków działających na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer).
  Więcej informacji o SEPA znajdziesz tutaj: SEPA.

  Polecenie wypłaty instrukcja płatnicza, nie spełniająca warunków przelewu SEPA, skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

  20 grudnia 2018 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (dalej zwana UP) dotyczące m.in. płatności walutowych.
  Tym samym Polska dołączyła do krajów członkowskich Unii Europejskiej stosujących przepisy zgodne z Dyrektywą o usługach płatniczych (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. („PSD2”).
  W związku z tym przypominamy, że:
  w przypadku transakcji w obszarze EOG (cytując art. 5 ust.2 UP :„... zarówno dostawca płatnika, jak i dostawca odbiorcy lub jedyny dostawca w danej transakcji płatniczej znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego...” ):
  * niezależnie od waluty transakcji przy realizacji transakcji obowiązuje wyłącznie opcja kosztowa SHA,
  * w walutach krajów nie będących walutami EOG, koszty banków pośredniczących mogą pomniejszyć kwotę transakcji;

  w przypadku transakcji w każdej walucie (cytując art. 5 ust.3a UP :„… gdy tylko jeden z dostawców znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego, a drugi dostawca znajduje się na terytorium innego państwa,...” ):
  * zlecenia płatnicze realizowane są z dowolną opcją kosztową: OUR, SHA i BEN.

  Zwracamy Państwa uwagę, że powyżej wskazane okoliczności mogą spowodować potrzebę weryfikacji zawartych przez Państwa kontraktów oraz ustalonych w nich zasad rozliczeń, w celu uniknięcia ewentualnych rozbieżności pomiędzy sposobem rozliczenia kosztów zleceń płatniczych a poczynionymi w tym zakresie ustaleniami z kontrahentami.

  Przekazy mogą być realizowane w następujących walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska).
  Istnieje możliwość realizacji przekazów w trybie standardowym - z datą waluty „następnego dnia roboczego” (w walutach: PLN, USD, EUR ) oraz pilnym - z datą waluty „dziś” (w walutach: EUR, USD).

  Kod BIC (SWIFT) Banku – POLUPLPR
  IBAN: PL + numer rachunku, na który chcesz wysłać przelew.

  Przykład: PL 15 9364 0000 3003 0005 3213 8934

  Przydatne informacje

  Skup i inkaso czeków w obrocie dewizowym

  Bank prowadzi skup czeków podróżniczych oraz może dokonać warunkowego skupu czeków bankierskich, czeków skarbowych, czeków „emerytalno-rentowych”, money orders, które dodatkowo spełniają wymogi warunkowego skupu czeków.

  Bank przeprowadza operacje inkasa czeków, do którego przyjmowane są wszystkie rodzaje czeków opiewające na waluty wymienialne.