Skip to main content
  • Informacja o przedsiębiorcach

Informacja o przedsiębiorcach

Szanowni Klienci,

na podstawie art. 111b ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy informuje, że w wyniku realizacji zawartych przez Bank umów na wykonywanie czynności, o których mowa w art. 6a ust. 1 i 7 Prawa bankowego, następujące podmioty uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową:

- Asseco Poland S.A. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Olchowa 14, KRS 0000033391,

- VerdIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, KRS 0000376071,

- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 81, KRS 0000069229.