Skip to main content
  • Informacja o przepisach Rozporządzenia BMR i planie awaryjnym

Aneksy BMR

Drogi Kliencie,

jeżeli posiadasz umowę kredytową zawartą z Warmińsko-Mazurskim Bankiem Spółdzielczym przed 25 listopada 2022 roku, gdzie oprocentowanie oparte jest o wskaźnik referencyjny WIBOR, zachęcamy Cię do podpisania aneksu BMR. 

Aneks BMR:

  • wprowadza do umowy Kredytu zapisy Planu awaryjnego,
  • umożliwia kontynuowanie umowy Kredytu, w sytuacji kiedy wskaźnik referencyjny, który stosujemy w umowie przestanie być opracowywany i publikowany lub utraci reprezentatywność,
  • nie zmienia sposobu, w jaki naliczamy oprocentowanie, aż do momentu, kiedy wystąpi Zdarzenie regulacyjne. W przypadku gdy zdarzenie wystąpi, zmienimy sposób ustalania oprocentowania na ten, który zawarliśmy w Aneksie BMR,
  • jest zupełnie dobrowolny i bezpłatny,
  • można podpisać w dowolnym momencie i nie ma terminu ważności,
  • jest ważny jeżeli podpiszą go wszystkie osoby, które są stroną umowy Kredytu.

O szczegóły oraz o wzór aneksu BMR zapytaj naszego doradcę w dowolnej naszej placówce, których listę znajdziesz w zakładce: „ Skontaktuj się z nami”.

Poniżej przedstawiamy

Informację o przepisach Rozporządzenia BMR i planie awaryjnym