Skip to main content
04-12-2018

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Szanowni Państwo, Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy  uprzejmie informuje, że od dnia 20 grudnia 2018r. wchodzi w życie nowy ”Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych...
04-12-2018

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Szanowni Państwo, Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy  uprzejmie informuje, że od dnia 20 grudnia 2018r. wchodzi w życie nowy ”Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych...
07-08-2018

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych oraz Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku WMBS dla klientów indywidualnych

Szanowni Państwo, Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy  uprzejmie informuje, że: od dnia 8 sierpnia 2018 roku wchodzi w życie nowy „Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków ba...
02-07-2018

Informacja o otwarciu rachunków VAT

Szanowni Państwo, Warmińsko – Mazurski Bank Spółdzielczy uprzejmie informuje, że zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych ...
29-06-2018

Zmiana regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz taryfy opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że ulegają zmianie: Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych, zwany dalej „Regulaminem”. Nowy Regulamin o...
27-06-2018

Mechanizm Podzielonej Płatności

Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płat...
26-06-2018

Nowa bankowość elektroniczna

Szanowni Państwo, informujemy, że od 1 lipca 2018 r. w Banku WMBS zostanie udostępniona najnowszej generacji bankowość elektroniczna CBP. Nowa szata graficzna i funkcjonalności pozwolą Państwu na ...
26-03-2018

Bezpieczne finanse seniora

Bezpieczne finanse seniora, czyli jak nie paść ofiarą oszustwa matodą "na wnuczka" czy "na policjanta". Poradnik powstał w oparciu o materiały Komendy Stołecznej Policji, Związku Banków Pols...
28-02-2018

Zmiana regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz taryfy opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że ulegają zmianie: 1.Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od dnia 01.03...
27-02-2018

Informacja w sprawie ryzyk związanych z inwestycjami w "waluty" wirtualne

Zgodnie z informacją Narodowego Banku Polskiego (NBP) i Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) oraz w związku z pojawiającymi się w mediach informacjami  i publiczną dyskusją na temat obrotu...