Skip to main content
 • Lokaty O/N

  Lokaty O/N

  Lokata O/N to jednodniowa lokata, na którą przeksięgowywane są automatycznie salda środków pieniężnych stanowiące nadwyżki na rachunkach rozliczeniowych.

  Wasza gmina lub powiat korzysta z odsetek już następnego dnia, bez konieczności zakładania lokat. 

  Najważniejsze cechy lokaty O/N:

  • oprocentowanie - stałe, ustalane w oparciu o wysokość aktualnych stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym,
  • lokata 1-dniowa,
  • waluty - PLN,
  • wysokość środków pieniężnych przeksięgowywana automatycznie na lokatę w kwocie minimum 50.000 PLN