Skip to main content
 • Programy krajowe

  Programy krajowe

  Programy, które będą realizowane w latach 2021 - 2027:

  • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
  • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
  • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
  • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
  • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
  • Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową
  • Fundusze Europejskie dla Rybactwa
  • Fundusze Europejskie na Migracje, Granice i Bezpieczeństwo
  • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich
  • 16 programów regionalnych
  • Programy Interreg (Europejskiej Współpracy Terytorialnej)