e-Agro Biznes

to wyjątkowy rachunek rozliczeniowy w złotych przeznaczony dla osób fizycznych prowadzących działalność rolniczą, agroturystyczną oraz osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, które aktywnie korzystają z jego pełnej funkcjonalności.

Otwórz bezpłatny rachunek e-Agro Biznes z bezpłatną usługą internetową oraz darmową kartą debetową przy aktywnym korzystaniu.

Podstawowe korzyści e-Agro Biznes to m.in.:

  • 0 zł za prowadzenie konta
  • 0 zł za usługę internetową
  • 0 zł za wewnętrzne przelewy internetowe
  • 0 zł za wydanie karty
  • 0 zł za obsługę karty płatniczej Visa Business Debetowa, jeśli wykonane zostaną transakcje bezgotówkowe kartą na kwotę min. 500 zł w cyklu rozliczeniowym (w innym przypadku opłata wynosi 5 zł)
  • 0 zł za wypłaty z bankomatów Banku WMBS, Zrzeszenia Banku BPS S.A., Zrzeszenia SGB, Banku BGŻ SA oraz bankomatów PlanetCash4You
  • 0 zł za wypłatę gotówki w punktach handlowo-usługowych w ramach usługi cash back

Rachunek e-Agro Biznes funkcjonuje łącznie z debetową kartą płatniczą oraz usługą internetową.
Posiadacz rachunku może również skorzystać z kredytu w rachunku bieżącym, wysoko oprocentowanych lokat terminowych oraz innych produktów i usług oferowanych przez Bank.