Kredyt inwestycyjny

Jeśli myślisz o rozwoju swojej działalności, chcesz skutecznie konkurować na rynku, a nie dysponujesz wystarczającymi środkami finansowymi, możesz liczyć na pomoc z naszej strony

Zamierzasz w najbliższym czasie rozwinąć działalność rolniczą? Planujesz zakup lub modernizację maszyn i urządzeń, budowę lub przebudowę  nieruchomości, czy zakup inwentarza żywego? Chcesz zrefinansować wcześniej poniesione wydatki inwestycyjne lub spłacić droższy kredyt inwestycyjny w innym banku? Aby uzyskać kredyt nie musisz przedstawiać biznesplanów czy prognoz finansowych – zrobimy to za Ciebie. Naszą ofertę wyróżnia ruchomy udział środków własnych, co oznacza że nie musisz mieć zainwestowanego w przedsięwzięcie kapitału własnego na poziomie 20%. Na etapie realizacji inwestycji możesz skorzystać z karencji w spłacie kapitału a spłatę kredytu rozłożyć nawet na 10 lat.

Na co można przeznaczyć kredyt?

 • finansowanie majątku trwałego, w tym:
  • zakup lub modernizacja sprzętu,
  • zakup inwentarza żywego,
  • zakup, budowa lub modernizacja obiektów,
  • refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 12 m-cy,
 • refinansowanie kredytów udzielonych przez  inne banki na powyższe cele.

 Atrakcyjna i wygodna forma kredytowania

 • okres kredytowania - do 10 lat,
 • maksymalna wysokość - uzależniona od  potrzeb Wnioskującego oraz posiadanej zdolności kredytowej,
 • niskie oprocentowanie - WIBOR 3M + marża, która podlega negocjacji,
 • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału,
 • ruchomy udział środków własnych,
 • waluta - PLN.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.