Rachunek bieżący

Rachunek dla Ciebie, jeśli jesteś:

 • osobą prawną lub innym podmiotem posiadającym zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu mającym siedzibę w kraju,
 • przedstawicielem znajdujących się w kraju oddziałów, przedstawicielstw i przedsiębiorstw utworzonych przez nierezydentów,
 • przedstawicielem polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych polskich przedstawicielstw oraz misji specjalnych, korzystających z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych,
 • osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej,
 • podmiotem nie prowadzącym statutowo działalności zarobkowej. 

Posiadając rachunek bieżący możesz:

 • otwierać rachunki pomocnicze,
 • regulować płatności za pomocą zlecenia stałego lub polecenia zapłaty,
 • posiadać dostęp do bankowości elektronicznej,
 • posiadać łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku dzięki międzynarodowym kartom płatniczym Visa Business Debetowa,
 • lokować nadwyżki finansowe na korzystnie oprocentowanych lokatach terminowych,
 • korzystać z dodatkowych środków finansowych w ramach kredytu obrotowego w rachunku,
 • być  informowany o stanie środków, wysokości odsetek i obrotach na rachunku poprzez telefoniczną informację na hasło.

Jeśli cenisz swój czas i pieniądze ...

... skorzystaj z bankowości elektronicznej. Dzięki niej będziesz miał łatwy, szybki i zarazem bezpieczny dostęp do swojego rachunku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Poprzez bankowość elektroniczną możesz:

 • uzyskać informacje o stanie salda wskazanych rachunków,
 • posiadać wgląd w historię rachunków,
 • drukować wyciągi z rachunków,
 • realizować przelewy,
 • tworzyć bazy danych lub szablony kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje.

System bankowości elektronicznej spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i umożliwia wykonywanie operacji bankowych z każdego miejsca na świecie.