Lokaty O/N

to jednodniowa lokata, o stałym oprocentowaniu 0,01 % w stosunku rocznym, automatycznie przeksięgowywana, po zamknięciu dnia operacyjnego, ze środków pieniężnych stanowiących nadwyżki na rachunkach rozliczeniowych Posiadacza lokaty.

Posiadaczem lokaty może być wyłącznie rezydent.

Korzyści:

  • opłacalność - można efektywnie lokować bieżące nadwyżki środków finansowych z rachunków rozliczeniowych i uzyskiwać odsetki wyższe niż odsetki z rachunku rozliczeniowego,
  • komfort i oszczędność czasu - uniknięcie zbędnych formalności związanych z zakładaniem kolejnych lokat - wystarczy jedno upoważnienie, aby Bank automatycznie przeksięgowywał nadwyżki środków pieniężnych z rachunków rozliczeniowych.

Najważniejsze cechy lokaty O/N:

  • oprocentowanie - stałe, ustalane w oparciu o wysokość aktualnych stóp procentowych obowiązujących na rynku międzybankowym,
  • lokata 1-dniowa,
  • waluty - PLN,
  • wysokość środków pieniężnych przeksięgowywana automatycznie na lokatę w kwocie minimum 50.000 PLN

Bezpieczeństwo

Jesteśmy polskim bankiem ze 100% polskim kapitałem. Posiadamy ugruntowaną pozycję na rynku lokalnym i dajemy Ci pewność finansowego bezpieczeństwa.
Nasze depozyty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.