Kredyt inwestycyjny

Jeśli myślisz o rozwoju swojej działalności, chcesz skutecznie konkurować na rynku, a nie dysponujesz wystarczającymi środkami finansowymi, możesz liczyć na pomoc z naszej strony.

Kredyt inwestycyjny
Zamierzasz w najbliższym czasie rozwinąć działalność gospodarczą? Planujesz zakup maszyn lub nieruchomości?  Chcesz zrefinansować wcześniej poniesione wydatki inwestycyjne lub spłacić droższy kredyt inwestycyjny w innym banku? Aby uzyskać kredyt nie musisz przedstawiać biznesplanów czy prognoz finansowych – zrobimy to za Ciebie.
Naszą ofertę wyróżnia ruchomy udział środków własnych, co oznacza że nie musisz mieć zainwestowanego w przedsięwzięcie kapitału własnego na poziomie 20%. Na etapie realizacji inwestycji możesz skorzystać z karencji w spłacie kapitału a  spłatę kredytu rozłożyć nawet na 15 lat.

Na co można przeznaczyć kredyt? 

  • na finansowanie projektów inwestycyjnych  i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego, lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe,
  • refinansowanie nakładów poniesionych na cele inwestycyjne w okresie ostatnich 6 m-cy,
  • refinansowanie kredytów udzielonych przez  inne banki na powyższe cele.

Atrakcyjna i wygodna forma kredytowania

  • okres kredytowania - do 15 lat,
  • maksymalna wysokość - uzależniona od  potrzeb Wnioskującego oraz posiadanej zdolności kredytowej,
  • niskie oprocentowanie WIBOR 3M + marża, która podlegąca negocjacji,
  • możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału,
  • ruchomy udział środków własnych,
  • waluta - PLN.