Skip to main content

Zastrzeżenia PESEL od 01 czerwca 2024 r.

24-05-2024

Co warto wiedzieć o zastrzeżeniu numeru PESEL?

 

Jak będziemy chronić Twoje dane po 1 czerwca 2024

Od 1 czerwca 2024 r. roku instytucje finansowe mają obowiązek sprawdzania, czy PESEL klienta nie jest zastrzeżony. Wynika to z ustawy z 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Na czym polega zastrzeżenie numeru PESEL?

Od listopada 2023 roku możesz zastrzec swój numer PESEL i w ten sposób ograniczyć skutki kradzieży tożsamości. Dzięki temu nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL i bez Twojej wiedzy, np. nie weźmie kredytu na Twoje dane.

PESEL możesz zastrzec na przykład w aplikacji rządowej mObywatel lub na stronie internetowej obywatel.gov.pl.

Będziemy sprawdzać czy Twój PESEL jest zastrzeżony

Od 1 czerwca 2024 roku będziemy sprawdzać, czy Twój numer PESEL jest zastrzeżony, w przypadku:

  • wypłaty większej kwoty w placówce banku (przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia),
  • przed podpisaniem umowy o prowadzenie rachunku,
  • przed podpisaniem umowy o kredyt oraz podwyższeniem kwoty kredytu.

Jak skorzystać z powyższych produktów, gdy masz zastrzeżony PESEL

Jeśli Twój PESEL jest zastrzeżony, a chcesz skorzystać z naszych produktów, wymienionych powyżej, możesz tymczasowo cofnąć zastrzeżenie. Zrobisz to w aplikacji mObywatel albo na stronie internetowej obywatel.gov.pl.