Karta kredytowa Visa Business

karty 2

 

Karta kredytowa to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności.

Wybierając kartę kredytową Visa Business Credit zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania karty, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
 • możliwość pokrycie bieżących, nieprzewidzianych wydatków firmy
 • zwiększenie płynności finansowej firmy
 • limit kredytowy do 50 000
 • komfort – możliwość dokonywania transakcji bezgotówkowych w kraju i za granicą bez dodatkowych opłat
 • darmowy kredyt do 51 dni
 • możliwość dokonywanie przelewów z karty kredytowej
 • bezpłatną usługę automatycznej spłaty zadłużenia karty
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie
 • możliwość sprawdzenia wysokości dostępnego limitu kredytowego w bankomacie, doładowania telefonu komórkowego
 • możliwość wydania dowolnej ilości kart z odrębnymi limitami dla każdego pracownika,
 • możliwość przeniesienia karty kredytowej z innego banku

Koszt wydania karty: 0 zł
Okres ważności karty: 3 lata
Minimalna spłata karty: 5% minimum 100 zł

Dodatkowo oferujemy możliwość skorzystania z bezpłatnego ubezpieczenia PAKIET BEZPIECZNA KARTA Grupy Generali Polska:

 • Ubezpieczenie nieuprawnionego użycia karty
 • Ubezpieczenie gotówki od rabunku pobranej przez Posiadacza karty z bankomatu
 • Ubezpieczenie zakupionego towaru
 • Ubezpieczenie mienia
Ten pakiet dodajemy do Twojej karty automatycznie. Chroni Twoją kartę, Twoją gotówkę i Twoje wydatki.
 
Generali Lines poziom Cmyk

 

W wypadku zgubienia lub kradzieży karty należy dokonać jej blokady. Można to zrobić na kilka sposobów:

 • telefonicznie w Contact Center IT CARD (tel.: 801 502 503),
 • telefonicznie, korzystając z ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart (+48 828 828 828),
 • telefonicznie w dowolnym centrum VISA,
 • osobiście w placówce Banku, która wydała kartę,
 • osobiście w innym banku uczestniczącym w systemie VISA.

Od momentu zastrzeżenia karty Bank ponosi odpowiedzialność za nieuprawnione transakcje dokonane przy jej użyciu.