Tarcza Finansowa

Informujemy, że trwa proces podejmowania decyzji przez PFR w zakresie dotyczącym wysokości umorzeń subwencji wypłaconych w ramach Tarczy Finansowej 1.0. Proces umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będą mogły po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.

Podjęcie przez PFR decyzji wymaga złożenia przez Beneficjenta oświadczenia o rozliczeniu za pomocą formularza wniosku, który będzie Państwu udostępniony w bankowości internetowej.

Za pomocą bankowości elektronicznej będą Państwo mogli:

  • najpóźniej dzień przed pierwszym dniem na złożenie oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej, zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
  • wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie (należy go złożyć w ciągu 10 dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej),
  • pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej kwoty subwencji,
  • na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

Prosimy o zapoznanie się z przekazanymi przez PFR materiałami dotyczącymi procesu umorzeń, jak również ze zmienionym 13 kwietnia 2021 r. “Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm”.

Jednocześnie informujemy, że na stronie PFR https://pfrportal.pl/tarcza-finansowa-pfr/ dostępne są bezpłatne szkolenia dot. procesu umorzeń subwencji z Tarczy Finansowej 1.0.