Kredyty preferencyjne ARiMR z dopłatą do kapitału

Kredyt MRcsk

Kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału, to szansa dla młodych rolników na utworzenie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności rolniczej.

Kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału, to szansa dla młodych rolników na utworzenie gospodarstwa rolnego i rozpoczęcie działalności rolniczej.

Wybierając kredyt z częściową spłatą przez ARiMR kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników z linii kredytowej MRcsk zyskujesz:

  • wysoką kwotę kredytu – nawet do 5 mln zł
  • niski wkład własny – minimum 10% wartości nabywanych użytków rolnych
  • długi okres kredytowania – do 15 lat
  • okres karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy
  • terminy spłaty kredytu dostosowane do specyfiki prowadzonego gospodarstwa rolnego
  • pomoc w spłacie kredytu ARiMR do równowartości 70 tys. EUR wg kursu NBP, nie przekraczającej 60% kwoty udzielonego kredytu wypłacaną w dwóch ratach:
    • I rata w wysokości 80% kwoty pomocy po zrealizowaniu inwestycji
    • II rata w wysokości 20% kwoty pomocy po 5 latach od dnia zawarcia umowy kredytu