Operacje dewizowe

 • Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy oferuje dla swoich klientów następujące formy przekazów w obrocie dewizowym: przelew SEPA oraz polecenie wypłaty.

  Przelew SEPA to najpopularniejszy sposób realizacji przekazów w walucie EUR. Jest dokonywany za pośrednictwem banków działających na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer).
  Więcej informacji o SEPA znajdziesz tutaj: SEPA.

  Polecenie wypłaty instrukcja płatnicza, nie spełniająca warunków przelewu SEPA, skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

  20 grudnia 2018 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (dalej zwana UP) dotyczące m.in. płatności walutowych.
  Tym samym Polska dołączyła do krajów członkowskich Unii Europejskiej stosujących przepisy zgodne z Dyrektywą o usługach płatniczych (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. („PSD2”).
  W związku z tym przypominamy, że:
  w przypadku transakcji w obszarze EOG (cytując art. 5 ust.2 UP :„... zarówno dostawca płatnika, jak i dostawca odbiorcy lub jedyny dostawca w danej transakcji płatniczej znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego...” ):
  * niezależnie od waluty transakcji przy realizacji transakcji obowiązuje wyłącznie opcja kosztowa SHA,
  * w walutach krajów nie będących walutami EOG, koszty banków pośredniczących mogą pomniejszyć kwotę transakcji;

  w przypadku transakcji w każdej walucie (cytując art. 5 ust.3a UP :„… gdy tylko jeden z dostawców znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego, a drugi dostawca znajduje się na terytorium innego państwa,...” ):
  * zlecenia płatnicze realizowane są z dowolną opcją kosztową: OUR, SHA i BEN.

  Zwracamy Państwa uwagę, że powyżej wskazane okoliczności mogą spowodować potrzebę weryfikacji zawartych przez Państwa kontraktów oraz ustalonych w nich zasad rozliczeń, w celu uniknięcia ewentualnych rozbieżności pomiędzy sposobem rozliczenia kosztów zleceń płatniczych a poczynionymi w tym zakresie ustaleniami z kontrahentami.

  Przekazy mogą być realizowane w następujących walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska).
  Istnieje możliwość realizacji przekazów w trybie standardowym - z datą waluty „następnego dnia roboczego” (w walutach: PLN, USD, EUR ) oraz pilnym - z datą waluty „dziś” (w walutach: EUR, USD).

  Kod BIC (SWIFT) Banku – POLUPLPR
  IBAN: PL + numer rachunku, na który chcesz wysłać przelew.

  Przykład: PL 15 9364 0000 3003 0005 3213 8934

 • Bank prowadzi skup czeków podróżniczych oraz może dokonać warunkowego skupu czeków bankierskich, czeków skarbowych, czeków „emerytalno-rentowych”, money orders, które dodatkowo spełniają wymogi warunkowego skupu czeków.

  Bank przeprowadza operacje inkasa czeków, do którego przyjmowane są wszystkie rodzaje czeków opiewające na waluty wymienialne.

grafa.png

 

Przykład reprezentatywny

Kredyt bez ubezpieczenia. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 15,62%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 15 300,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 18 754,03 zł, oprocentowanie stałe 9,90%, całkowity koszt kredytu 3 454,03 zł (w tym: prowizja 765,00 zł, opłata za prowadzenie rachunku Pol-konto Zero 234,00 zł, odsetki 2 455,03 zł), 36 miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych, w tym 35 rat po 493,19 zł i ostatnia rata 493,38 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.03.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Kredyt z ubezpieczeniem. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,43%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 15 300,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 18 353,03 zł, oprocentowanie stałe 9,90%, całkowity koszt kredytu 3 053,03 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, opłata za prowadzenie rachunku Pol-konto Zero 234,00 zł, odsetki 2 455,03 zł, ubezpieczenie na życie 364,00 zł), 36 miesięcznych rat kapitałowo-odsetkowych, w tym 35 rat po 493,19 zł i ostatnia rata 493,38 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 09.03.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.