Funkcje systemu

Gdy posiadasz dostęp do Systemu Bankowości Internetowej możesz:

 • sprawdzać saldo rachunków i dostępnych środków oraz wyświetlić listę zablokowanych środków,
 • sprawdzać historię rachunków (np. filtrowanie historii operacji),
 • sprawdzać saldo karty kredytowej oraz kredytów,
 • wykonywać przelewy zwykłe, walutowe, własne, podatkowe,
 • wykonywać przelewy natychmiastowe (Express Elixir),
 • drukować potwierdzenia zrealizowanych transakcji,
 • zakładać i zmieniać zlecenia stałe,
 • zakładać i edytować listy odbiorców,
 • zakładać i likwidować lokaty terminowe,
 • otrzymywać Komunikaty Banku,
 • zmieniać hasło logowania,
 • składać wnioski o zmianę limitów,
 • filtrować adresy IP (adres komputera),
 • obejrzeć historię ostatnich logowań,
 • składać wnioski w programie Rodzina 500+ (wyłącznie kontekst indywidualny),
 • składać wnioski w programie Dobry Start (wyłącznie kontekst indywidualny),
 • ustawić hasło do blokowania/odblokowania dostępu do bankowości internetowej,
 • tworzyć bazę danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje,
 • obsługiwać Identyfikację Przychodzących Płatności Masowych w tym:
  a) wyszukiwanie operacji na rachunkach wirtualnych,
  b) eksport operacji dokonanych na rachunkach wirtualnych do zewnętrznych aplikacji Klienta.

grafa.png

Weź kredyt dzisiaj, zacznij spłacać dopiero po  3 miesiącach

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania  (RRSO)  wynosi 14,87%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 12.134,06 zł, oprocentowanie stałe 8,99%, całkowity koszt kredytu 2.134,06 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki: 1.446,06 zł, ubezpieczenie na życie i od utraty pracy – 688,00 zł – Pakiet II).  Kredyt płatny w 36 ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 35 rat po 317,94 zł i ostatnia rata w wysokości 318,16 zł.  Kalkulacja została dokonana na dzień 21.11.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.