Blokowanie/odblokowanie dostępu do bankowości internetowej

W przypadku utraty, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie środków dostępu do bankowości internetowej przez osobę nieuprawnioną Użytkownik winien niezwłocznie złożyć dyspozycję zablokowania dostępu do bankowości internetowej pisemnie w placówce Banku lub telefonicznie pod numerem: +48 (42) 644 64 44

Użytkownik, pod wskazanym powyżej numerem telefonu może również odblokować dostęp do bankowości internetowej (jeśli nastąpiła automatyczna blokada na skutek podania błędnego hasła/klucza). Za telefoniczne odblokowanie dostępu Bank pobiera opłatę w wysokości 35 złotych za każde odblokowanie.

Uwaga: Dyspozycja odblokowania dostępu do bankowości internetowej jest dostępna tylko dla klientów którzy zdefiniowali hasło telefoniczne w bankowości internetowej.

Jeżeli dyspozycja zablokowania/odblokowania składana jest telefonicznie, warunkiem przyjęcia dyspozycji jest telefoniczna weryfikacja Użytkownika. Dyspozycję uważa się za przyjętą przez Bank w momencie pozytywnego dokonania takiej weryfikacji. Osoba przyjmująca zgłoszenie może oddzwonić do Użytkownika pod znany Bankowi numer telefonu w celu potwierdzenia dyspozycji.

Każdy Użytkownik składa dyspozycję zablokowania/odblokowania w odniesieniu do własnego dostępu.
W przypadku zablokowania środków dostępu do systemu z powodu utraty, kradzieży, wejścia w posiadanie lub podejrzenia wejścia w posiadanie przez osobę nieuprawnioną, Posiadacz rachunku składa pisemnie w placówce Banku, dyspozycję wydania Użytkownikowi nowych środków dostępu.

Opłaty związane z zablokowaniem/odblokowaniem dostępu do bankowości internetowej:
- zablokowanie dostępu (pisemnie w placówce Banku lub telefonicznie) -  bez opłat
- odblokowanie dostępu w placówce Banku – bez opłat
- odblokowanie dostępu telefonicznie – 35 złotych za każde odblokowanie

grafa.png

Weź kredyt dzisiaj, zacznij spłacać dopiero po  3 miesiącach

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania  (RRSO)  wynosi 14,87%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 12.134,06 zł, oprocentowanie stałe 8,99%, całkowity koszt kredytu 2.134,06 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki: 1.446,06 zł, ubezpieczenie na życie i od utraty pracy – 688,00 zł – Pakiet II).  Kredyt płatny w 36 ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 35 rat po 317,94 zł i ostatnia rata w wysokości 318,16 zł.  Kalkulacja została dokonana na dzień 21.11.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.