Aktywacja dostępu

System Bankowości Internetowej

System Bankowości Internetowej aktywowany jest wyłącznie do:

  1. rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych w złotych (z wyjątkiem POL-Konta Socjalnego);
  2. rachunków rozliczeniowych w złotych;

prowadzonych na podstawie zawartej Umowy z Bankiem WMBS.