Rachunek płatny na każde żądanie w złotych

Rachunek w złotych płatny na każde żądanie przeznaczony jest dla rad rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Środki pieniężne na rachunku bankowym są nieoprocentowane.

Bezpieczeństwo
Jesteśmy polskim bankiem ze 100% polskim kapitałem. Posiadamy ugruntowaną pozycję na rynku lokalnym i dajemy Ci pewność finansowego bezpieczeństwa.
Depozyty zgromadzone w Banku  są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.