Pol-Konto Bankier

Pol-Konto Bankier stworzyliśmy specjalnie dla osób zatrudnionych w sektorze bankowym. W przypadku rachunku wspólnego co najmniej jeden Posiadacz rachunku winien być pracownikiem banku.

oprocentowanie środków pieniężnych na rachunku POL-Konto Bankier
0,00 %*

* stopa procentowa zmienna, w stosunku rocznym

Bezpieczeństwo
Jesteśmy polskim bankiem ze 100% polskim kapitałem. Posiadamy ugruntowaną pozycję na rynku lokalnym i dajemy Ci pewność finansowego bezpieczeństwa.
Depozyty zgromadzone w Banku  są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.