Zyskowna Lokata

Z „Zyskowną lokatą” zyskaj 3% w skali roku przez 3 miesiące.

Zyskujesz:

  • gwarancję stałej stopy procentowej – 3% w skali roku
  • szansę założenia już od 1.000 zł
  • dostępność ulokowanych środków po 3 miesiącach
  • możliwość automatycznego odnowienia lokaty na taki sam okres (przy czym stopa procentowa zdeponowanych środków będzie uzależniona od obowiązującej w dniu odnowienia „Tabeli oprocentowania produktów depozytowych Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego”).

Oferta dostępna w placówkach Banku do 30.06.2022r.

Depozyty gromadzone w Banku, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zwany  BFG, zgodnie z  ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowanych depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.