Zyskowna Lokata

Z „Zyskowną lokatą” zyskaj nawet do 4% w skali roku

Co zyskujesz?

  • gwarancję stałej stopy procentowej
  • możliwość wyboru terminu oraz uzyskania pewnego zysku uzależnionego od zadeklarowanego okresu, tj.:

 lokata zyskowna tabela

  • dostępność ulokowanych środków w dowolnym momencie (przy czym likwidacja lokaty przed terminem - 0%)
  • możliwość automatycznego odnowienia lokaty na taki sam okres (przy czym stopa procentowa zdeponowanych środków będzie uzależniona od obowiązującej w dniu odnowienia „Tabeli oprocentowania produktów depozytowych Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego”).

„Zyskowna lokata” nie jest dostępna dla Pracowniczych Kas Zapomogowo-Pożyczkowych oraz Rad Rodziców.

Depozyty gromadzone w Banku objęte są polskim systemem gwarantowania przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny zgodnie z  ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

grafa.png

Weź kredyt dzisiaj, zacznij spłacać dopiero po  3 miesiącach

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania  (RRSO)  wynosi 14,87%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 12.134,06 zł, oprocentowanie stałe 8,99%, całkowity koszt kredytu 2.134,06 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki: 1.446,06 zł, ubezpieczenie na życie i od utraty pracy – 688,00 zł – Pakiet II).  Kredyt płatny w 36 ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 35 rat po 317,94 zł i ostatnia rata w wysokości 318,16 zł.  Kalkulacja została dokonana na dzień 21.11.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.