Rachunek oszczędnościowy Pol-Efekt

Konto oszczędnościowe to atrakcyjny produkt depozytowy łączący zalety lokaty i konta osobistego. Pozwala zarabiać jak na lokacie, oferując jednocześnie swobodę dysponowania pieniędzmi jak na koncie osobistym.

Dostępność - Konto dla każdego Możesz założyć Konto Oszczędnościowe bez konieczności otwierania konta osobistego ROR. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

Duże zyski od każdej kwoty - jak na lokacie

Oszczędzasz już od pierwszej wpłaconej złotówki - 0,20 % w skali roku dla kwoty do 9.999,99 zł, 0,01 % w skali roku dla kwoty powyżej 10.000,00 zł.
Przykład: Klient który posiada środki na rachunku oszczędnościowym POL-Efekt w kwocie np. 9.999,99 zł. otrzymuje oprocentowanie środków w wysokości 0,20 %. Jeżeli saldo na rachunku przekroczy próg 9.999,99 zł., całość środków pieniężnych na rachunku (od pierwszej zgromadzonej złotówki) oprocentowana jest w wysokości 0,01 %.
Oprocentowanie liczone jest według zmiennej stopy procentowej. Odsetki od Twoich pieniędzy na Koncie Oszczędnościowym kapitalizowane są na koniec każdego miesiąca kalendarzowego.

Łatwy dostęp do pieniędzy w każdej chwili - jak na koncie W dowolnym momencie możesz wpłacić lub wypłacić swoje oszczędności - wystarczy, że odwiedzisz placówkę Banku. Jeżeli chcesz zrealizować przelew bez problemu dokonasz tego w najbliższej placówce Banku.


Pewność i bezpieczeństwo 
Dzięki wieloletniej tradycji i ugruntowanej  na rynku lokalnym pozycji banku  dajemy Ci pewność finansowego bezpieczeństwa. Depozyty w Banku WMBS są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.