Lokata na nowe środki

Załóż lokatę w Banku WMBS !

Lokata przeznaczona jest dla Klientów, którzy chcą ulokować swoje pieniądze w bezpieczny sposób uzyskując przy tym gwarancję atrakcyjnego oprocentowania.

Okres umowny - 4 miesiące; lokata nieodnawialna

Stała stopa procentowa;

Wysokość oprocentowania – 0,20 % w stosunku rocznym;

Minimalna kwota lokaty – 1.000 zł;

Lokata może być założona z nowych środków pieniężnych, które nie były dotąd zgromadzone na indywidualnych i wspólnych rachunkach klientów indywidualnych w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym i stanowią nadwyżkę środków   pieniężnych w stosunku do środków zgromadzonych na dzień 31 lipca 2021 r.

Zapraszamy do placówek Banku