Lokata na nowe środki

LOKATA NA NOWE ŚRODKI 

TO GWARANTOWANA OCHRONA KAPITAŁU ORAZ GWARANCJA PEWNEGO ZYSKU

                - stała stopa procentowa w wysokości 1,00% w stosunku rocznym

                - 12 miesięczny okres umowny, bez możliwości odnowienia

                - minimalna kwota lokaty już od 1.000 zł, bez określenia kwoty maksymalnej

                - dostępna wyłącznie w Oddziałach Banku

                - oferta ważna tylko do 10.12.2021 r.

Przez nowe środki rozumie się środki pieniężne, które nie były dotąd zgromadzone na indywidualnych i wspólnych rachunkach klientów indywidualnych w Warmińsko–Mazurskim Banku Spółdzielczym i stanowią nadwyżkę środków pieniężnych w stosunku do środków zgromadzonych na dzień 31.10.2021 r.  Postanowień nie stosuje się do pracowników sektora bankowego.

Zapraszamy do placówek Banku