Kredyt w Pol-Koncie

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.
Kwota kredytu wynosi od 1.000,00 PLN do 20.000,00 PLN i uzależniona jest od wielkości wpływów na rachunek.
Okres kredytowania wynosi 1 rok z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne lata, bez konieczności spłaty zadłużenia.Stopa procentowa jest zmienna.
Każdy wpływ na rachunek powoduje zmniejszenie zadłużenia, więc płacisz odsetki tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 23,68 % dla całkowitej kwoty kredytu w rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowym w wysokości 6 000,00 zł (bez kredytowanych kosztów). Całkowita kwota do zapłaty: 6.693,79 zł, oprocentowanie stałe w wysokości 14,00 % w okresie 12 miesięcy, całkowity koszt kredytu:  693,79 zł (w tym odsetki: 465,79 zł, prowizja za udzielenie kredytu 150,00 zł, opłata za prowadzenie POL-Konta 0 w okresie 12 miesięcy: 78,00 zł), przy założeniu, że Posiadacz rachunku wykorzysta jednorazowo całą kwotę kredytu i spłaci ją w 12 ratach miesięcznych, 11 rat w wysokości 538,81 zł każda, ostatnia rata w wysokości 538,88 zł. Kalkulacja została dokonana na 08.04.2022r. na reprezentatywnym przykładzie. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.