Kredyt w Pol-Koncie

Kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.
Kwota kredytu wynosi od 1.000 zł do 20.000 zł i uzależniona jest od wielkości wpływów na rachunek.
Okres kredytowania wynosi 1 rok z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejne lata, bez konieczności spłaty zadłużenia.Stopa procentowa jest zmienna.
Każdy wpływ na rachunek powoduje zmniejszenie zadłużenia, więc płacisz odsetki tylko od faktycznie wykorzystanej kwoty.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 30,43%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 4 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty: 4.583,39 zł, oprocentowanie: stałe 20,00%, całkowity koszt kredytu: 583,39 zł (w tym: prowizja 60,00 zł, opłata za prowadzenie rachunku POL-konto Zero: 78,00 zł, odsetki: 445,39 zł), kredyt płatny w 12 miesięcznych ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 11 rat po 370,45, zł i ostatnia rata w wysokości 370,44 zł. Kalkulacja została dokonana na 20.09.2022r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny. 

grafa.png

Weź kredyt dzisiaj, zacznij spłacać dopiero po  3 miesiącach

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania  (RRSO)  wynosi 14,87%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 12.134,06 zł, oprocentowanie stałe 8,99%, całkowity koszt kredytu 2.134,06 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki: 1.446,06 zł, ubezpieczenie na życie i od utraty pracy – 688,00 zł – Pakiet II).  Kredyt płatny w 36 ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 35 rat po 317,94 zł i ostatnia rata w wysokości 318,16 zł.  Kalkulacja została dokonana na dzień 21.11.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.