Kredyt gotówkowy #EKOzmiana

Bądź EKO razem z WMBS!

Planujesz wydatki na cele proekologiczne? Weź kredyt #EKOzmiana!

- niskie oprocentowanie 5,50 %
- kwota kredytu od 5.000 zł do 50.000 zł
- okres spłaty do 60 miesięcy
- niska prowizja 2,00 %
- bez kosztów ubezpieczenia

Na co możesz przeznaczyć kredyt #EKOzmiana?

Kredyt gotówkowy #EKOzmiana może być przeznaczony na:

 1. zakup fabrycznie nowych towarów/materiałów i/lub montaż instalacji:
  1. odnawialnych źródeł energii, takich jak: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, pompy ciepła, przydomowe elektrownie wiatrowe, wentylacja z odzyskiem ciepła, przydomowe elektrownie wodne, urządzenia, które korzystają z biomasy,
  2. przydomowych stacji ładowania,
  3. magazynów energii,
  4. domowych stacji uzdatniania wody z ujęć własnych,
  5. systemu odzysku wody deszczowej,
  6. przydomowych oczyszczalni ścieków,
  7. stolarki okiennej i drzwiowej,
  8. systemów izolacji i dociepleń,
  9. motocykli, skuterów i rowerów z napędem elektrycznym,
 2. refinansowanie kosztów zakupu towarów/materiałów i/lub montażu instalacji wymienionych w pkt 1), poniesionych w okresie maksymalnie 12 miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku kredytowego.

Jakie warunki musisz spełnić?

Aby skorzystać z kredytu #EKOzmiana musisz:

 1. posiadać i utrzymywać przez cały okres kredytowania rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy z kartą płatniczą i elektronicznym dostępem do konta, bądź w dniu złożenia wniosku o kredyt gotówkowy #EKOzmiana otworzyć w Banku WMBS rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy wraz z kartą płatniczą oraz elektronicznym dostępem do konta
 2. w terminie do trzech miesięcy od daty uruchomienia kredytu gotówkowego #EKOzmiana (tj. realizacji przez Bank przelewu środków na wskazany rachunek bankowy), dostarczyć do Banku faktury VAT, w celu rozliczenia kredytu w wysokości min.  80 %   całkowitej kwoty udzielonego kredytu. Jeżeli do umowy kredytu gotówkowego #EKOzmiana przystępuje więcej niż jeden Kredytobiorca wtedy faktury VAT powinny być wystawione na co najmniej jednego z nich (tj. zawierać imię i nazwisko Kredytobiorcy). Faktury można dołączyć do wniosku kredytowego.

W przypadku nie spełnienia warunku dostarczenia faktur oprocentowanie zostanie podwyższone o 2 punkty procentowe.

Oferta obowiązuje do 31.01.2022 r.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu wynosi 6,88% dla całkowitej kwoty kredytu 50.000,00 zł bez zabezpieczenia, spłacanej w 59 równych ratach kapitałowo-odsetkowych po 955,17 zł., ostatnia rata płatna w wysokości 955,24 zł., stopa oprocentowania przez cały okres obowiązywania umowy – 5,50 % w stosunku rocznym (oprocentowania stałe), całkowita kwota do zapłaty wynosi 58.700,27 zł (w tym: całkowita kwota kredytu – 50.000,00 zł., całkowity koszt kredytu – 8.700,27zł.) całkowity koszt kredytu 8.700,27 zł. (w tym: prowizja 1000,00 zł., opłata za prowadzenie rachunku Pol-konto 390,00 zł., odsetki 7.310,27 zł.). Kalkulacja została dokonana na dzień 31.03.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.