Komunikat

Szanowni Klienci,

Informujemy, iż każdy Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez konieczności informowania Banku.
W przypadku spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w Umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania Umowy kredytu. Zwrot kosztów poniesionych przed tą spłatą następuje po całkowitej spłacie kredytu.
Powyższe informacje dotyczą kredytów podlegających ustawie o kredycie konsumenckim.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu w Oddziale naszego Banku.

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy