Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Wybierając Uniwersalny Kredyt Hipoteczny zyskujesz:

  • możliwość sfinansowania dowolnego celu - np. zakup mieszkania czy wycieczka za granicę,
  • dowolny okres kredytowania nawet do 15 lat,
  • kwotę kredytu do maksymalnie 60 % wartości nieruchomości,
  • dogodne spłaty,
  • wakacje kredytowe,
  • karencję do 6 miesięcy.

Przykład reprezentatywny.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 6,14 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 129 000 PLN (bez kredytowanych kosztów), okres kredytowania: 134 miesiące; oprocentowanie kredytu: 5,29 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 0,29 %) i marży Banku w wysokości 5,00 p. p., (marża jest podwyższana o 1,0 p.p. do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki umownej). Raty miesięczne: 133 równe raty miesięczne po 1.277,08 PLN, ostatnia rata w wysokości 1.276,56 PLN. Całkowity koszt kredytu 46.443,20 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 42.128,20 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 2,50% kwoty udzielonego kredytu: 3 225,00 PLN. Suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku POL-konto 0 w całym okresie kredytowania wynosi 871,00 PLN, (w przypadku spełnienia warunków zwolnienia z opłaty, opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 0,00 zł.). Koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN. W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 175.443,20 PLN. Kalkulacja została dokonana na 22.09.2020 r. na reprezentatywnym przykładzie. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.