Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

Cel kredytowania:

  • zakup lokalu mieszkalnego/domu (rynek pierwotny i wtórny)
  • remont lokalu mieszkalnego/domu
  • zakup działki budowlanej
  • budowa budynku mieszkalnego

Oferujemy kredyt dostosowany do potrzeb każdego Klienta oraz korzystne warunki kredytowania:

  • bez opłaty przygotowawczej
  • niskie koszty kredytu
  • bez kosztów ubezpieczenia na życie
  • minimalny udział środków własnych
  • brak wymogu posiadania karty kredytowej

Przyjdź do jednego z naszych Oddziałów, skorzystaj z kredytu mieszkaniowego i zamieszkaj u siebie.

 

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 5,50 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 160.000 PLN (bez kredytowanych kosztów) okres kredytowania: 214 miesięcy; wkład własny: 20 % wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 4,94 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 2,64 %) i marży Banku w wysokości 2,30 p.p., (marża jest podwyższana o 1,0 p.p. do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki umownej). Raty miesięczne: 213 równych rat miesięcznych po 1 126,63 PLN, ostatnia rata w wysokości 1 125,19 PLN. Całkowity koszt kredytu 86 138,88 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 81 097,38 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 2,0 % kwoty udzielonego kredytu: 3 200,00  PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku POL-Konto 0 w całym okresie kredytowania wynosi 1 391,00 PLN, (w przypadku spełnienia warunków zwolnienia z opłaty, opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 0,00 PLN), koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, koszt zwolnienia hipoteki: 100,00 PLN, opłata za wydanie  zaświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia kredytu 61,50 PLN, łączna opłata za badanie wpisu w księdze wieczystej – 70,00 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 246 138,88 PLN. Kalkulacja została dokonana na 10.03.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

2022.04.kr-swiateczny-pop-up.jpg

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,46%. Całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 11.075,28 zł, oprocentowanie stałe 9,99%, całkowity koszt kredytu 1.075,28 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki 1.075,28 zł),
24 miesięczne raty równe po 461,47 zł. Powyższa informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Kalkulacja została dokonana na dzień 01.04.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.