Kredyt mieszkaniowy Mój Dom

Cel kredytowania:

  • zakup lokalu mieszkalnego/domu (rynek pierwotny i wtórny)
  • remont lokalu mieszkalnego/domu
  • zakup działki budowlanej
  • budowa budynku mieszkalnego

Oferujemy kredyt dostosowany do potrzeb każdego Klienta oraz korzystne warunki kredytowania:

  • bez opłaty przygotowawczej
  • niskie koszty kredytu
  • bez kosztów ubezpieczenia na życie
  • minimalny udział środków własnych
  • brak wymogu posiadania karty kredytowej

Przyjdź do jednego z naszych Oddziałów, skorzystaj z kredytu mieszkaniowego i zamieszkaj u siebie.

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi: 2,98 % dla następujących założeń: całkowita kwota kredytu: 160.000 PLN (bez kredytowanych kosztów) okres kredytowania: 214 miesięcy; wkład własny: 20 % wartości nieruchomości; oprocentowanie kredytu: 2,55 % w skali roku – wyliczone jako suma aktualnej stopy bazowej kredytu (stopa zmienna WIBOR 6M: 0,25 %) i marży Banku w wysokości 2,30 p.p., (marża jest podwyższana o 1,0 p.p. do czasu uprawomocnienia wpisu hipoteki umownej). Raty miesięczne: 213 równych rat miesięcznych po 931,37 PLN, ostatnia rata w wysokości 931,98 PLN. Całkowity koszt kredytu 44 285,29 PLN, w tym: suma odsetek w całym okresie kredytowania: 39 313,79 PLN, prowizja za udzielenie kredytu: 2,0 % kwoty udzielonego kredytu: 3 200,00  PLN, suma opłat miesięcznych za prowadzenie rachunku POL-Konto 0 w całym okresie kredytowania wynosi 1 391,00 PLN, (w przypadku spełnienia warunków zwolnienia z opłaty, opłata za prowadzenie rachunku wyniesie 0,00 PLN), koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 PLN, podatek od czynności cywilno-prawnych (PCC): 19,00 PLN, koszt zwolnienia hipoteki: 100,00 PLN, opłata za wydanie  zaświadczenia o zwolnieniu zabezpieczenia kredytu 61,50 PLN.  W całkowitym koszcie kredytu Bank nie uwzględnia kosztu wyceny nieruchomości oraz kosztu ubezpieczenia nieruchomości, gdyż Bank nie jest dostawcą tych usług dodatkowych dla konsumenta. Całkowita kwota do zapłaty wynosi: 204 285,29 PLN. Kalkulacja została dokonana na 22.11.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.