Komunikaty

Informujemy, że w celu zwiększenia bezpieczeństwa realizacji płatności kartowych dokonywanych w internecie, następuje zmiana w zakresie sposobu ich realizacji. Od 1 lutego 2015 r., aby dokonać płatności kartą realizując transakcję w internecie należy:
1) ustalić wysokość limitu transakcji internetowych,
2) aktywować zabezpieczenie 3D Secure.

Ad. 1) W celu ustalenia limitu transakcji internetowych należy:
a) zadzwonić do Contact Center pod numer telefonu 86 215 50 00, lub
b) złożyć pisemną dyspozycję w placówce Banku WMBS.

Ad. 2) W celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest potwierdzenie w Banku WMBS aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym. W celu zarejestrowania się w portalu kartowym, należy:
a) wejść na stronę internetową portalu kartowego www.kartosfera.pl;
b) podać numer PESEL – dla rezydentów, a w przypadku nierezydentów prosimy o kontakt z Infolinią Banku w celu ustalenia indywidualnego numeru identyfikacyjnego;
c) wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się w portalu kartowym.

Portal kartowy będzie dostępny dla Państwa od 1 lutego 2015r. i za jego pośrednictwem będą Państwo mogli dokonać następujących czynności:
- aktywować zabezpieczenie 3D Secure,
- zmieniać kod PIN,
- zastrzegać kartę.

O dodaniu kolejnych funkcjonalności w portalu będziemy Państwa informować na bieżąco.