Operacje dewizowe

 • Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy oferuje dla swoich klientów następujące formy przekazów w obrocie dewizowym: przelew SEPA oraz polecenie wypłaty.

  Przelew SEPA to najpopularniejszy sposób realizacji przekazów w walucie EUR. Jest dokonywany za pośrednictwem banków działających na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA – SCT (SEPA Credit Transfer).
  Więcej informacji o SEPA znajdziesz tutaj: SEPA.

  Polecenie wypłaty instrukcja płatnicza, nie spełniająca warunków przelewu SEPA, skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta).

  20 grudnia 2018 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (dalej zwana UP) dotyczące m.in. płatności walutowych.
  Tym samym Polska dołączyła do krajów członkowskich Unii Europejskiej stosujących przepisy zgodne z Dyrektywą o usługach płatniczych (UE) 2015/2366 z dnia 25 listopada 2015 r. („PSD2”).
  W związku z tym przypominamy, że:
  w przypadku transakcji w obszarze EOG (cytując art. 5 ust.2 UP :„... zarówno dostawca płatnika, jak i dostawca odbiorcy lub jedyny dostawca w danej transakcji płatniczej znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego...” ):
  * niezależnie od waluty transakcji przy realizacji transakcji obowiązuje wyłącznie opcja kosztowa SHA,
  * w walutach krajów nie będących walutami EOG, koszty banków pośredniczących mogą pomniejszyć kwotę transakcji;

  w przypadku transakcji w każdej walucie (cytując art. 5 ust.3a UP :„… gdy tylko jeden z dostawców znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego, a drugi dostawca znajduje się na terytorium innego państwa,...” ):
  * zlecenia płatnicze realizowane są z dowolną opcją kosztową: OUR, SHA i BEN.

  Zwracamy Państwa uwagę, że powyżej wskazane okoliczności mogą spowodować potrzebę weryfikacji zawartych przez Państwa kontraktów oraz ustalonych w nich zasad rozliczeń, w celu uniknięcia ewentualnych rozbieżności pomiędzy sposobem rozliczenia kosztów zleceń płatniczych a poczynionymi w tym zakresie ustaleniami z kontrahentami.

  Przekazy mogą być realizowane w następujących walutach: PLN, USD (dolar amerykański), EUR (waluta europejska).
  Istnieje możliwość realizacji przekazów w trybie standardowym - z datą waluty „następnego dnia roboczego” (w walutach: PLN, USD, EUR ) oraz pilnym - z datą waluty „dziś” (w walutach: EUR, USD).

  Kod BIC (SWIFT) Banku – POLUPLPR
  IBAN: PL + numer rachunku, na który chcesz wysłać przelew.

  Przykład: PL 15 9364 0000 3003 0005 3213 8934

 • Bank prowadzi skup czeków podróżniczych oraz może dokonać warunkowego skupu czeków bankierskich, czeków skarbowych, czeków „emerytalno-rentowych”, money orders, które dodatkowo spełniają wymogi warunkowego skupu czeków.

  Bank przeprowadza operacje inkasa czeków, do którego przyjmowane są wszystkie rodzaje czeków opiewające na waluty wymienialne.

grafa.png

Weź kredyt dzisiaj, zacznij spłacać dopiero po  3 miesiącach

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania  (RRSO)  wynosi 14,87%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 12.134,06 zł, oprocentowanie stałe 8,99%, całkowity koszt kredytu 2.134,06 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki: 1.446,06 zł, ubezpieczenie na życie i od utraty pracy – 688,00 zł – Pakiet II).  Kredyt płatny w 36 ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 35 rat po 317,94 zł i ostatnia rata w wysokości 318,16 zł.  Kalkulacja została dokonana na dzień 21.11.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.