Funkcje systemu

Mając  dostęp do Systemu Bankowości Internetowej możesz:

 • sprawdzać saldo rachunków i dostępnych środków oraz wyświetlić listę zablokowanych środków,
 • sprawdzać historię rachunków (np. filtrowanie historii operacji),
 • sprawdzać saldo karty kredytowej oraz kredytów,
 • wykonywać przelewy zwykłe, walutowe, własne, podatkowe,
 • drukować potwierdzenia zrealizowanych transakcji,
 • zakładać i zmieniać zlecenia stałe,
 • zakładać i edytować listy odbiorców,
 • zakładać lokaty terminowe,
 • likwidować lokaty terminowe otwarte w bankowości internetowej,
 • otrzymywać Komunikaty Banku,
 • zmieniać hasło logowania,
 • składać wnioski o zmianę limitów,
 • filtrować adresy IP (adres komputera),
 • obejrzeć historię ostatnich logowań,
 • składać wnioski w programie Rodzina 500+ (wyłącznie kontekst indywidualny),
 • składać wnioski w programie Dobry Start (wyłącznie kontekst indywidualny),
 • ustawić hasło do blokowania/odblokowania dostępu do bankowości internetowej,
 • korzystać z usługi BLIK,
 • zarządzać swoimi kartami debetowymi wydanymi do rachunku bankowego,
 • zarządzać swoimi kartami kredytowymi,
 • otrzymywać powiadomienia PUSH o zmianach na rachunku bankowym,
 • utworzyć profil zaufany.