Filtrowanie adresów IP w Bankowości Internetowej

Szanowni Państwo, gorąco zachęcamy do korzystania z funkcjonalności udostępnionej wszystkim użytkownikom Bankowości Internetowej dotyczącej możliwości ograniczenia dostępu do aplikacji tylko dla wybranych adresów IP ( Adres IP to adres, z którego użytkownik nawiązuje połączenie do Internetu, który należy ustalić z Dostawcą Internetu). Ograniczenie adresów IP znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa umożliwiając logowanie do Bankowości Internetowej tylko z adresów komputerów, zdefiniowanych przez Klienta.

Funkcjonalność wymaga konfiguracji przez użytkownika i została przystosowana również do tzw. dynamicznych IP (IP, które ulegają zmianie) poprzez możliwość definiowania maski adresowej np. dostawcy Internetu.

Bankowość CBP

Filtrowanie dostępu do rachunku następuje z wykorzystaniem adresacji IP oraz danych geolokalizacyjnych. Użytkownik bankowości internetowej ma możliwość określenia adresu IP oraz lokalizacji, z których możliwy będzie dostęp do konta. W przypadku braku aktywnej konfiguracji dostęp możliwy jest z każdego miejsca. Istnieje także możliwość określenia wielu lokalizacji, z których taki dostęp będzie możliwy.

Zobacz jak można dokonać ustawień filtrowania IP w bankowości CBP