Program rodzina 500+

 • Rządowy program "Rodzina 500+" jest finansowym fundamentem wsparcia rodzin. Program wszedł
  w życie 1 kwietnia 2016 roku. W ramach programu rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia, bez względu na dochody osiągane w rodzinie.

  Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od
  1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego.

  Od 1 stycznia 2022 roku, zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 roku.

  Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski do ZUS można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną przez: Platformę PUE ZUS, portal Emp@tia, bankowość elektroniczną.

  Wszystkie informacje na temat Twojego wniosku i jego obsługi oraz informacja o przyznanym świadczeniu zostanie udostępniona w Twoim profilu PUE ZUS w skrzynce odbiorczej, otrzymasz informację na adres email oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku.

  Za pośrednictwem banku możesz złożyć wniosek jako rodzic (matka albo ojciec) dziecka.

  Złóż wniosek za pośrednictwem PUE ZUS dostępnego na stronie https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi. jeżeli chcesz złożyć wniosek jako:

  • opiekun faktyczny, który wystąpił z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka,
  • opiekun prawny,
  • osoba sprawująca pieczę nad dzieckiem (rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka),
  • dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej albo osoba upoważniona.

  Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

  Terminy składania wniosku.

  Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2022 roku wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2022 roku.

  Złożenie wniosku do końca czerwca 2022 roku będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 roku.

  Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

   

  Więcej informacji na temat składania i obsługi wniosków o świadczenia wychowawcze znajdziesz na www.zus.pl oraz https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-rodzina-500

 • okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 roku

  Złóż wniosek

 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy umożliwia Ci złożenie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ wyłącznie w Systemie Bankowości Internetowej. Złożenie wniosku jest bezpłatne.

  Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do serwisu internetowego Banku. Dalej postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w systemie.

  Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

  Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl.

  Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy nie dokonuje weryfikacji formalnej ani merytorycznej danych podanych przez Ciebie we wniosku oraz w załączonych dokumentach. Ponadto nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący - ZUS, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego organu.

  Wysłany wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, tuż po wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Wydrukuj wniosek i zachowaj wypełniony wniosek tuż po jego wysłaniu. Potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne przez okres 10 lat od wysłania.

  Złożony wniosek zostanie przekazany do systemu Empatia. Dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez właściwy organ. W ciągu 24 godzin na adres e-mail otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 • Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+/Dobry Start/Rodzinny Kapitał Opiekuńczy/ dofinansowanie pobytu w żłobku w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  1. w Banku– jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie internetowym Banku oraz jego wysłania

   Tryb i zasady rozpatrywania reklamacji Klientów w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym zamieszczono na stronie internetowej Banku w zakładce Reklamacje.

  2. w ZUS - gdy otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) na adres e-mail, podany we wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ i Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym oraz dopłacie za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub dziennym opiekuna tzw. „żłobkowe”
   • pod numerem specjalnej infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00),
   • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (poniedziałku do piątku) w godz. 7.00 - 18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
   • we wszystkich placówkach ZUS (https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe) oraz podczas e-wizyty w ZUS (https://www.zus.pl/e-wizyta)
 • Żeby złożyć wniosek Rodzina 500+

  • Nie musisz instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania.

  • W pierwszym kroku system bankowy poprosi Cię o zgodę na przekazanie do Eximee Twoich danych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji. Brak zgody spowoduje zakończenie procesu złożenia wniosku.

  • Wysłanie wniosku nie wymaga potwierdzania narzędziem autoryzacji. System prosi o kod autoryzacyjny jedynie w sytuacji, gdy dokonasz zmiany konta do wypłaty świadczenia na inny rachunek niż posiadany przez Ciebie w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym. Autoryzacja wystąpi na etapie zakończenia uzupełniania wniosku.

  • Pamiętaj, że Bank nie prosi Cię o podanie jakichkolwiek informacji dotyczących wniosku oraz danych do logowania poprzez e-mail lub SMS.

  • W bankowości internetowej w każdej chwilimożesz sprawdzić status swojego wniosku.
   Statusy prezentowane w potwierdzeniu wysłania wniosku:
   Przetwarzany - trwa przesyłanie wniosku do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
   Dostarczony - wniosek został przesłany do PUE ZUS
   Błąd dostarczenia - wniosek nie został dostarczony do PUE ZUS. Wyślij wniosek jeszcze raz.

  • W ciągu 24 godzin od wypełnienia status wniosku powinien zmienić się na „dostarczony”. Jeśli wyświetli się status „błąd dostarczenia”, wtedy wymagane jest ponowne wypełnienie i wysłanie wniosku.

  • Wniosek wraz z załącznikami są trwale usuwane z serwerów Banku po wysłaniu ich do systemu Empatia.

  Pamiętaj by wydrukować i zachować wypełniony wniosek po jego wysłaniu

  Więcej o zasadach bezpiecznego korzystania z systemu bankowości internetowej znajdziesz na naszej stronie www po wybraniu zakładki BANKOWOŚĆ INTERNETOWA:
  Zasady bezpiecznego korzystania z systemu
  Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w Internecie