Dobry Start 300+

 • Program „Dobry Start” to jednorazowe świadczenie pieniężne raz w roku na wyprawkę szkolną dla uczniów rozpoczynających rok szkolny.

  Obejmuje dzieci, uczące się aż do ukończenia 20. roku życia oraz dzieci niepełnosprawne, do ukończenia przez nie 24. roku życia.

  Wsparcie rządowe nie przysługuje rodzicom dzieci uczących się w przedszkolu oraz realizujących roczne przygotowanie tzw. zerówka.

  Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód.

  Aby uzyskać wsparcie należy złożyć wniosek. Wniosek może złożyć: matka, ojciec lub opiekun dziecka, rodzic zastępczy dla dziecka przebywającego w pieczy zastępczej oraz osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

  Za pośrednictwem banku możesz złożyć wniosek jako rodzic (matka albo ojciec) dziecka.

  Wnioski składamy od 1 lipca do 30 listopada wyłącznie online, przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Złożenie wniosku z miesiącu lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia do końca września.

  Więcej informacji na: https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

 • Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy umożliwia Ci złożenie wniosku o świadczenie w programie Dobry Start wyłącznie w Systemie Bankowości Internetowej. Złożenie wniosku jest bezpłatne.

  Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do serwisu internetowego Banku. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.

   Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z informacjami o programie Dobry Start na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

   Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy nie dokonuje weryfikacji formalnej ani merytorycznej danych podanych przez Ciebie we wniosku oraz w załączonych dokumentach. Ponadto nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący - ZUS, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego organu.

   Jeśli świadczenie wychowawcze zostanie Ci przyznane, to ZUS nie wyda decyzji administracyjnej – jak to było dotychczas, tylko otrzymasz informację, która będzie znajdować się w skrzynce odbiorczej na Twoim profilu PUE ZUS, otrzymasz informacje na adres e-mail oraz numer telefonu, który podałeś we wniosku.

   Wysłany wniosek o świadczenie w ramach programu możesz pobrać tylko raz, tuż po wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Potwierdzenie wysłania wniosku jest dostępne przez okres 10 lat od wysłania.

   Złożony wniosek zostanie przekazany do systemu Empatia. Dalsza obsługa wniosku jest prowadzona przez właściwy organ. W ciągu 24 godzin na adres e-mail otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

   Wniosek wraz załącznikami są trwale usuwane z serwerów Banku po wysłaniu ich do systemu Empatia.

   Pamiętaj by wydrukować i zachować wypełniony wniosek po jego wysłaniu.

 • Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+/Dobry Start/Rodzinny Kapitał Opiekuńczy/ dofinansowanie pobytu w żłobku w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  1. w Banku– jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie internetowym Banku oraz jego wysłania

   Tryb i zasady rozpatrywania reklamacji Klientów w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym zamieszczono na stronie internetowej Banku w zakładce Reklamacje.

  2. w ZUS - gdy otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO)/Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) na adres e-mail, podany we wniosku o świadczenie wychowawcze 500+ i Rodzinnym Kapitale Opiekuńczym oraz dopłacie za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub dziennym opiekuna tzw. „żłobkowe”
   • pod numerem specjalnej infolinii 22 290 55 00 (czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00),
   • w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS w dni robocze (poniedziałku do piątku) w godz. 7.00 - 18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
   • we wszystkich placówkach ZUS (https://www.zus.pl/o-zus/kontakt/oddzialy-inspektoraty-biura-terenowe) oraz podczas e-wizyty w ZUS (https://www.zus.pl/e-wizyta)

 • Żeby złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start

  • Nie musisz instalować na komputerze żadnych aplikacji ani oprogramowania.

  • W pierwszym kroku system bankowy poprosi Cię o zgodę na przekazanie do Eximee Twoich danych niezbędnych do prawidłowej identyfikacji. Brak zgody spowoduje zakończenie procesu złożenia wniosku.

  • Wysłanie wniosku nie wymaga potwierdzania narzędziem autoryzacji. System prosi o kod autoryzacyjny jedynie w sytuacji, gdy dokonasz zmiany konta do wypłaty świadczenia na inny rachunek niż posiadany przez Ciebie w Warmińsko-Mazurskim Banku Spółdzielczym. Autoryzacja wystąpi na etapie zakończenia uzupełniania wniosku.

  • Pamiętaj, że Bank nie prosi Cię o podanie jakichkolwiek informacji dotyczących wniosku oraz danych do logowania poprzez e-mail lub SMS.

  • W bankowości internetowej w każdej chwilimożesz sprawdzić status swojego wniosku.
   Statusy prezentowane w potwierdzeniu wysłania wniosku:
   Przetwarzany - trwa przesyłanie wniosku do Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS
   Dostarczony - wniosek został przesłany do PUE ZUS
   Błąd dostarczenia - wniosek nie został dostarczony do PUE ZUS. Wyślij wniosek jeszcze raz.

  • W ciągu 24 godzin od wypełnienia status wniosku powinien zmienić się na „dostarczony”. Jeśli wyświetli się status „błąd dostarczenia”, wtedy wymagane jest ponowne wypełnienie i wysłanie wniosku.

  • Wniosek wraz z załącznikami są trwale usuwane z serwerów Banku po wysłaniu ich do systemu Empatia.

  Pamiętaj by wydrukować i zachować wypełniony wniosek po jego wysłaniu

  Więcej o zasadach bezpiecznego korzystania z systemu bankowości internetowej znajdziesz na naszej stronie www po wybraniu zakładki BANKOWOŚĆ INTERNETOWA:
  Zasady bezpiecznego korzystania z systemu
  Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w Internecie