Aktywacja dostępu

System Bankowości Internetowej aktywowany jest wyłącznie do:

  • rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych (z wyjątkiem POL-Konta Socjalnego)
  • rachunków rozliczeniowych w złotych, prowadzonych na podstawie zawartej z Bankiem WMBS umowy o pakiet.

Pozostałe rachunki  należące do Posiadacza rachunku udostępniane są w Systemie Bankowości Internetowej, bez dodatkowej dyspozycji, podczas aktywacji usługi.