Rada i Zarząd

Rada Nadzorcza

 1. Klimek Aldona Anna - Przewodniczący Rady
 2. Michalak Stanisława - Zastępca Przewodniczącego Rady
 3. Truszkowska Agnieszka - Sekretarz Rady
 4. Mikucka Halina - Członek Rady
 5. Prusinowska Magda - Członek Rady
 6. Krzywda Jolanta Helena - Członek Rady
 7. Walusiak Beata - Członek Rady

Zarząd Banku

 1. Małecka Katarzyna Iwona - Prezes Zarządu
 2. Zadroga Dorota - Wiceprezes Zarządu
 3. Turski Jarosław Andrzej - Członek Zarządu
 4. Długokęcka Jolanta Lena - Członek Zarządu