Rada i Zarząd

Rada Nadzorcza

 1. Aldona Anna Klimek - Przewodnicząca Rady
 2. Stanisława Michalak - Zastępca Przewodniczącej Rady
 3. Agnieszka Tańcula - Sekretarz Rady
 4. Halina Mikucka - Członek Rady
 5. Magda Prusinowska - Członek Rady
 6. Jolanta Helena Krzywda - Członek Rady
 7. Beata Walusiak - Członek Rady

Zarząd Banku

 1. Katarzyna Iwona Małecka - Prezes Zarządu
 2. Hanna Barbara Ruszczyńska - Wiceprezes Zarządu
 3. Dorota Zadroga - Wiceprezes Zarządu
 4. Jolanta Lena Długokęcka - Członek Zarządu